University of Oulu

Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen huomioiminen varhaiskasvatusryhmässä

Saved in:
Author: Harila, Sini1; Harju, Pipsa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161877
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Harila; P. Harju, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmamme käsittelee sisäkorvaistutetta käyttävää lasta varhaiskasvatuksessa. Aihetta olemme lähestyneet varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on vastata kysymyksiin, miten sisäkorvaistute vaikuttaa lapsen kuuloon ja millaisissa asioissa hän voi tarvita tukea. Kolmas meitä kiinnostava kysymys on mitä varhaiskasvatuksen opettajan tulee ottaa työssään huomioon, kun lapsiryhmässä on sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi. Sisäkorvaistuteleikkausten määrän jatkuva kasvu tekee aiheesta ajankohtaisen. Istutteiden määrän kasvusta huolimatta koemme tietämyksen aiheesta olevan vielä vähäistä, jonka vuoksi aihe on mielestämme tärkeä.

Tutkielmamme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksessa pyritään laajaan aineistoon tutustumalla saamaan kyseisestä asiasta kattava kokonaiskuva. Sen tavoitteena on luoda tutkimusta jo tehdyn tutkimuksen perusteella.

Aineiston perusteella meille selvisi, ettei sisäkorvaistute tee kuulosta normaalia, vaikka se antaa mahdollisuuden kuulemiselle ja siten myös puheelle. Sisäkorvaistutetta käyttävällä lapsella on usein puheen ja kielen kehityksen haasteita, jotka johtuvat kuulon poikkeavuudesta normaaliin kuuloon verrattuna. Nämä haasteet puolestaan vaikuttavat lapsen sosiaalisiin taitoihin.

Johtopäätöksinä toteamme, että varhaiskasvatuksen opettajan on hyvä ottaa lapsen kuulo ja siitä johtuvat haasteet huomioon varhaiskasvatuksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opettajan on myös tuettava lasta sosiaalisten suhteiden luomisessa esimerkiksi ohjaamalla yhteisen kommunikointitavan käyttämisessä. Opettajan antamista tukitoimista voi hyötyä sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen lisäksi myös muut lapsiryhmän lapset. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen lapsi on yksilö muiden joukossa — myös sisäkorvaistutetta käyttävät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Harila; Pipsa Harju, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.