University of Oulu

Tuotetakuu ja modernit käytännöt

Saved in:
Author: Kokkila, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161915
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kokkila, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena on suorittaa kirjallisuuskatsaus takuuseen konseptina ja sen historiaan sekä käydä läpi erilaisia tuotteiden takuutyyppejä. Työ pyrkii selvittämään mahdollisimman laajan kattauksen toimivaksi todettuja takuukäytäntöjä, sekä tuomaan esille tärkeimmät huomioitavat seikat jokaisen takuukäytännön osalta.

Työn aluksi etsittiin aiheeseen liittyviä tieteellisiä tekstejä joihin työn teoriaosuus perustuu. Työssä käytettiin myös hyväksi työn tekijän kokemusta takuukäsittelyn alalta.

Tärkeimmät tulokset sisältivät eri takuukäytännöt sekä olennaisimmat piirteet jotka pitää ottaa takuukäytäntöä valitessa huomioon. Tämä osuus sisältää myös EU:n alueella olevat minimivaatimukset takuulle. Tuloksia voidaan ottaa huomioon takuukäytäntö vaihtoehtoja valitessa, mutta työtä ei pidä pitää ainoana päätöksenteon lähteenä. Huomioon otetaan myös pienissä määrin logistiikan tuomat ongelmat sekä selvennetään lyhyesti takuiden luomat talousrasitteet yritykselle.

Työssä todettiin, että takuukäsittelyn alalla tärkein asia on asiakastyytyväisyyden ylläpito. Luonnollisesti valmistajat ottavat takuuta suunnitellessaan huomioon takuun luomat kulut, mutta pieniin ”turhiin” kuluihin suostutaan myös asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Työssä myös selvennettiin yksinkertaistettuna, kuinka takuu pitää ottaa huomioon tuotteen hinnoittelussa. Takuu on aiheena erittäin monialainen ja tässä työssä takuuta on tarkasteltu käytännöllisestä näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Akseli Kokkila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.