University of Oulu

Tuloerojen yhteys talouskasvuun

Saved in:
Author: Lohtander, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191935
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lohtander, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma tarkastelee tuloerojen ja talouskasvun välistä yhteyttä. Tutkielmassa kuvataan ensin tuloerojen käsitteitä ja mittaamistapoja. Sen jälkeen kuvataan tuloerojen kehitystä ensin globaalisti ja sitten Suomessa. Seuraavaksi tarkastellaan keskeisiä teorioita talouskasvun vaikutuksista tuloeroihin ja viimeiseksi tuloerojen vaikutusta talouskasvuun.

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pyrkii vastaamaan kolmeen kysymykseen. Kuinka tuloerot ovat kehittyneet globaalisti ja Suomessa? Kuinka tuloerot käyttäytyvät talouden kasvaessa? Millainen on tuloerojen vaikutus talouskasvuun?

Tuloerot ovat 1970-luvun jälkeen kasvaneet lähes kaikissa OECD-maissa. Tämän kehityksen takana on suurelta osin kaikkein suurituloisimpien irtiotto muusta väestöstä. Globaalit eli koko maailman tuloerot ovat kuitenkin vähentyneet, kun köyhempien maiden tuloasteet ovat ottaneet kiinni rikkaiden maiden tuloja. Tuloerojen kehityksen on mahdollistanut talouskasvu, mutta talouskasvu ei vääjäämättä johda tuloerojen kasvuun. Tuloeroja ohjaa talouskasvun lisäksi suuri määrä muita tekijöitä, kuten säännöstely ja konfliktit.

Myöskään tuloerojen vaikutus talouskasvuun ei ole suoraviivainen. Tuloerot pieni- ja keskituloisten välillä näyttäisivät yleensä hidastavan talouskasvua, mutta tuloerot tulojakauman yläpäässä voivat olla talouskasvulle jopa suotuisia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Lohtander, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.