University of Oulu

Logististen ketjujen hallinta

Saved in:
Author: Rankinen, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191944
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rankinen, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus logististen ketjujen hallintaan. Tämän työn tavoitteena on perehtyä logistiikkaan ja siihen kuuluvien osa-alueiden vaikutuksiin ja näkyvyyteen yritysten toiminnassa. Tarkoituksena on ymmärtää logistiikan ja siihen kuuluvien logististen toimintojen vuorovaikutukset, jotka yhdessä muodostavat logististen ketjujen kokonaisuuden. Lisäksi logistiikkaa tarkastellaan myös kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.

Logistiikan ymmärtämiseksi on ymmärrettävä liiketoimintaympäristö kokonaisuutena. Yhtä osa-aluetta tarkasteltaessa on myös pohdittava asian vaikutusta kokonaisuuteen. Logistiikka ja sen hallinta muodostavat laajan kokonaisuuden. Organisaatiossa logistiikkastrategian suunnittelu on monimutkainen prosessi, ja logistiikkaprosessien tehokas hallinta vaatii keskeisten logistiikkatoimintojen ja niiden välisten vuorovaikutusten ymmärtämistä. Yrityksissä merkittävä osa liiketoimintakustannuksista muodostuu logistiikkakustannuksista. Yrityksen toimiala, koko ja tuotantomuodot vaikuttavat logistiikkakustannusten osuuteen yrityksen liikevaihdosta.

Kestävä logistiikka ottaa huomioon toiminnan taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kansalaisten ja hallitusten kasvava ympäristöhuoli ja kestävyyden käsitteen laaja käyttöönotto ovat painostaneet julkisen ja yksityisen toiminnan ottamaan huomioon tällaiseen toimintaan liittyvät vaikutukset. Erityisesti tavaraliikenne, logistiikan konkreettisin osa-alue, on saanut paljon huomiota kestävyyskeskusteluissa sen ulkoisten ja laajalle levinneiden vaikutusten takia.

Management of logistic chains

Abstract

This bachelor’s thesis is a literary review on management of logistics chains. The purpose of this work is to study logistics and the impact and visibility of its components in the operations of companies. The aim is to understand the interactions between logistics and its related logistic functions, which together form the entirety of logistic chains. In addition, logistics is also viewed from the perspective of sustainability and responsibility.

To understand logistics, the business environment needs to be understood as a whole. When viewing a specific area, the impact of the matter on the whole must also be considered. Logistics and its management form a broad entity. In an organization, logistics strategy planning is a complex process, and effective management of logistics processes requires an understanding of key logistics functions and the interactions between them. A significant part of business costs consists of logistics costs in companies. The company’s industry, size and forms of production affect the share of logistics costs in the company’s turnover.

Sustainable logistics considers the economic and social impact of operations. The growing environmental concerns of citizens and governments, and the widespread adoption of the concept of sustainability have put pressure on public and private sectors to take into account the implications of such operations. Freight transport in particular, the most concrete aspect of logistics, has received a lot of attention in discussions about sustainability due to its external and widespread effects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jari Rankinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.