University of Oulu

Varhaiskasvatusikäisen lapsen liikunta päiväkodin sisätiloissa tilallisuuden näkökulmasta

Saved in:
Author: Niinimaa, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191951
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Niinimaa, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani pohjautuu siihen tosiasiaan, että varhaiskasvatusikäiset lapset liikkuvat liian vähän. Liian vähäisellä liikkumisella ei voida taata lasten normaalia kasvua ja kehitystä. Suomessa varhaiskasvatus tavoittaa 74% kaikista varhaiskasvatusikäisistä suomalaislapsista, jonka vuoksi on aiheellista tarkastella liikuntaa osana varhaiskasvatusta. Tutkielmassani olen rajannut lasten liikunnan tutkimisen päiväkoteihin ja erityisesti niiden sisätiloihin.

Päiväkodeissa toteutetaan liikuntakasvatusta, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia monipuoliseen liikuntaan sekä kokemaan liikunnan iloa. Lasten liikuntaan vaikuttavat päiväkodissa vahvasti näkyvät ja näkymättömät tilalliset tekijät sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö. Näiden vaikutuksia osana lasten liikunnan mahdollistamisessa sekä estämisessä tutkin tilallisuuden näkökulmasta. Tilallisuuden näkökulma nostaa esiin ajankohtaisen ajattelutavan, jonka mukaan tilat nähdään jo itsessään tärkeinä sekä kasvatukseen vaikuttavina.

Tutkimusmenetelmänä käytän kuvailevaa, integroivaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla olen luonut aiheestani tiedollisesti kattavan yhteenvedon. Tutkielmassani olen käyttänyt ajankohtaista lähdemateriaalia, jotta se soveltuu tämän päivän varhaiskasvatuksen kentälle. Tutkielman luotettavuuden olen pyrkinyt varmistamaan lähdekirjallisuuden kriittisellä arvioinnilla sekä objektiivisella työotteella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Niinimaa, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.