University of Oulu

Puukerrostalo Oulun Linnanmaalle

Saved in:
Author: Korhonen, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191969
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Korhonen, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työni koostuu yhteisprojektin kolmesta kurssista, jotka ovat asemakaavasuunnittelu, asuntosuunnittelu sekä viimeisimpänä kerrostalosuunnittelun kurssi. Projekti alkoi suunnittelemalla Oulun Linnanmaan alueelle kortteli, minne tulevat rakennukset sijoittuisivat. Tavoitteena oli toteuttaa toimiva, sekä alueella jo olevaa rakennuskantaa rikastuttava asuinkerrostalollinen pihapiiri. Erityisesti huomion keskipisteeksi nousi tehostetun jalankulkija- ja pyörätieverkoston luominen sekä alueen opiskelijaväestön kasvava läsnäolo kohteessa.

Projektin toiseen vaiheeseen, eli asuntosuunnitteluun päästyäni alkoi kehittyä visio puistomaisesta virtaavasta tilasta, jonka varrelle sijoittaisin rakennukseni. Suunnittelukohde rajautui tarkemmin aivan Puulinnanmaan kylkeen ikään kuin rakennuspalapelin puuttuvaksi osaksi alueen kokonaisuutta. Halusin pitää tontin mahdollisimman miellyttävänä kaupunkikuvallisena tilana sekä toimivana kevyen liikenteen läpikulkualueena tontin vihreydestä tinkimättä. Edellä mainitut kohdat summaten, sijoitin tontille kolme kuusikerroksista pistekerrostaloa. Aikaisempaa linjaten, loksahtivat nämä kerrostalot aika luonnollisesti paikalleen kolmion muotoisen asettelun jokaiseen kulmaan ja soljuva pihakivilaatoitus rauhallisesti näiden lomassa lainehtien. Suunnittelukohteen tontilla sijaitsi aikaisemmin alueen asukkaiden laaja parkkipaikka-alue. Tämän päätin työssäni säilyttää nykyisellä paikallaan, mutta annoin sille pienen kasvojenkohotuksen lisäämällä vihreyttä ja hajottamalla isoa yhtenäistä asfalttikenttää.

Yhteisprojektin viimeisessä vaiheessa oli jo aika siirtyä rakennusten suurpiirteisestä massoittelusta sekä tontille sijoittelusta rakenteellisesti yksityiskohtaisempiin aihealueisiin. Rakennusten muotokieli ja värimaailma pysyi suurpiirteisesti samana kuin asuntosuunnittelu-vaiheessa tuli tehtyä, mutta liitosrakenteita sekä koko rakennuksen yleisen toimivuuden kannalta aiheutui pieniä muutoksia. Rakennuksen rakenteisiin vaikuttanut muutos oli rakennusaineen vaihtuminen puusta teräsbetoniin. Tämä ei niin- puinen puukerrostalo Oulun Linnanmaalla lähtökohtaisesti epäekologisemmasta rakennusaineestaan huolimatta osoittautui mielenkiintoseksi betoni-ontelolaatta-kerrostalon tutkielmaksi. Ainevalinnassa minua motivoi valitsemani betonisen ulkokuorirakenteen helppohoitoisuus sekä normaalisti epäesteettisenä koetun rakennusmateriaalin valjastaminen kylmän kauniiksi lopullisen kokonaisuuden osatekijäksi.

Pääsin työssäni tutkimaan betonin eri mahdollisuuksia ulkoverhousmateriaalina ja tämä mielestäni tulikin onnistuneesti esiin lopputuloksessa. Tavoitteenani oli tuottaa vähäeleisyydessään mielenkiintoinen rakennuskokonaisuus, joka samalla olisi tehokas käyttötarkoituksenaan opiskelija-asuinkerrostalona. Varsin pienet, mutta opiskelija-asumuksissa hyvinkin tyypilliset yksiöt saavat suunnitelmassani kuitenkin paljon valoa isoilla tuuletusparvekkeilla. Monotonisen harmaat julkisivut rikkoutuvat ranskalaisten parvekkeiden alapohjaan asennetut oranssit kuitusementtilaatat, jotka soivat yhteen nuottiin sisäpihan kiemurtelevan persikankuultavan pihalaattareitin kanssa. Joskin järkkymättömän oloiset suoralinjaiset julkisivut kuitenkin ohjaavat tulijan sisäänkäynnille, jossa on käytetty kutsuvampia vaaleita ja pehmentäviä värejä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Korhonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.