University of Oulu

Puukerrostalo Oulun Linnanmaalle

Saved in:
Author: Äijälä, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.3 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191973
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Äijälä, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyönäni suunnittelin puurakenteisen asuinkerrostalon Virkakadulle, Oulun Linnanmaalle, Puu-Linnanmaan välittömään läheisyyteen. Kandidaatintyöni on osa kolmannen vuoden aikana toteutettua yhteisprojektia, johon sisältyy yhdyskuntasuunnittelu, nykyaikainen arkkitehtuuri ja rakennusoppi. Kandidaatintyöni esittelee suunniteltua yhteisprojektia kokonaisuudessaan, mutta painopiste on rakennusopin töissä.

Suunnittelu yhteisprojektiin alkoi asemakaavasuunnittelun kurssilla, jolla käsittelimme Linnanmaalta rajattua aluetta isompana kokonaisuutena. Tehtävänä oli suunnitella alueelle uusi kaava, joka huomioisi suunniteltavissa olevan Linnanmaan bulevardin ja urbanisoisi aluetta. Lisäksi alueelle tuli sijoittaa suunnitteilla oleva uimahalli, asuinrakennuksia ja liiketiloja. Työssäni halusin myös säilyttää mahdollisimman paljon alueen metsää, sekä huomioida Puu-Linnanmaan vaikutuksen alueen rakennuskantaan.

Suunnitelmassani rakentaminen on kahdessa mittakaavassa; Uuden bulevardin ympärille tulisi korkeampaa ja isompaa rakentamista, sekä liiketiloja katutasoon, kun taas Syynimaata ja Puu-Linnanmaata kohti mennessä mittakaava mukailee enemmän olemassa olevaa rakennuskantaa ja pyrkii täydentämään sitä. Lisäksi pyrin luomaan uusia reittejä erityisesti pyöräilyliikenteelle ja aktivoimaan Linnanmaan Urheiluhallin aluetta monipuolisemmaksi urheilukeskukseksi.

Aluesuunnittelusta siirryttiin Asuntosuunnittelu- kurssin vaiheeseen, jossa tarkempaan tarkasteluun valikoitui tontti Virkakadulta. Osana Asuntosuunnittelu- kurssin suoritusta toimi PSOAS: in järjestämä opiskelijakilpailu. Kilpailussa kerrostalon tuli olla puurakenteinen ja tarkoitettu opiskelija-asunnoiksi. Päätin suunnitella alueelle kolmen pistetalon kokonaisuuden, joka mittakaavassaan poikkeaa hieman Puu-Linnanmaasta, mutta arkkitehtonisissa elementeissään kuitenkin hakee inspiraatiota alueelta. Rakenteeksi valikoitui CLT-elementit ja ulkoverhoiluksi perinteinen, tervattu lohkopaanu. Lisäksi käytin paikoittain vaakasuuntaista Siperian lehtikuusi panelointi, joka on käsitelty kestämään ulko-olosuhteita ja täyttämään paloturvallisuus vaatimukset. Lohkopaanut on käsitelty kahdella eri värisellä tervatuotteella. Myös rakennuksien harjakatot ja ulkonevat parvekkeet sekä tuulikaappi viittaavat Puu-Linnanmaalle.

Yhteisprojektin viimeisenä vaiheena oli Kerrostalosuunnittelun kurssi, jossa lähdin työstämään asuntosuunnittelussa kehittämääni työtä tarkemmin. Hienosäädin aikaisemmin suunniteltuja asuntotyyppejä ja suunnittelin yhden täysin esteettömän inva-asunnon. Myös tekniset vaatimukset, kuten IV-koneet ja roilot, tarkentuivat ja pyrin löytämään niille toimivat sijoitukset.

Rakennuksen seinä- ja välipohjarakenteet muodostuivat luonnollisesti CLT-levyistä ja palkkivahvisteisestä CLT: stä. Haasteeksi osoittautui ulkonevien parvekkeiden rakenteiden suunnittelu. Lopulta päädyin ratkaisuun, jossa puinen ”hylly” rakenne tukee parvekkeen ulkonevaa laatta ja tukeutuu ulkoseinän kantavaan CLT-levyyn. Isomassa parvekkeessa tämä ei ollut yksinään riittävä ratkaisu. Hyllyn alle lisättiin ristiin paksummat puupalkit, jotka siirtävät parvekkeen kuormat yhdessä päädyssä parvekkeen osastoivalle seinälle ja sitä kautta alas, ja toisessa päädyssä päätypalkille ja sitä kautta alas asti jatkuvalle pilarille. Parvekkeiden ja sisäänkäynnin detaljoinnissa pyrin huomioimaan puun luontaiset ominaisuudet ja pitämään kiinni suunnitelmani visiosta.

Kokonaisuudessaan pyrin luomaan alueelle sopivaa, selkeästi puuta ilmentävää, arkkitehtuuria, joka kuitenkin toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Asumisessa pyrin viihtyvyyteen ja toimiviin arjen ratkaisuihin, jotka eivät rajoittaisi suunnitelman muuntojoustavuutta tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Äijälä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.