University of Oulu

Kaijonharjun bulevardi : Linnanmaan täydennysrakentaminen

Saved in:
Author: Nurmi, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 15.1 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191974
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Nurmi, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyönäni suunnittelin yleissuunnitelman Oulun linnanmaalle ja piirsin sen pohjalta asemakaavan alueelle. Työ oli osa yhdyskuntasuunnittelun, asuntosuunnittelun ja rakennusopin yhteisprojektia. Yleissuunnitelman pohjalta suunniteltiin yhdelle tontille kerrostalo asuntosuunnittelun kurssilla ja siihen edelleen tarkemmat piirustukset rakennusopin kurssilla.

Pohjana työlle oli alakyläntien bulevardisointi, jossa tavoitteena on liittää Linnanmaa tiiviimmin Oulun keskustaan. Yleissuunnitelmaa laatiessani minulla oli kolme päätavoitetta: ympäröivien alueiden liittäminen luontevasti bulevardiin ja sen joukkoliikenneyhteyksiin, alueen yleinen jäsentäminen ja kulun selkeyttäminen sekä alueelle ominaisen metsäisyyden säilyttäminen.

Bulevardin varrelle sijoitin kaikkein tiiveimmän rakentamisen, estämään melun kantautumisen ympäröiville asuinalueille. Itä-Länsiakselille suunnittelin kävelykatu ja puistokäytävän, jota voidaan hyödyntää myös hulevesien käsittelyyn. Samalla se kokoaa liikenteen ympäröiviltä alueilta bulevardille ja on täten luonteva paikka esimerkiksi kahvilatoiminnalle. Korkeammat maamerkkirakennukset sijoitin näkymäakselien päätepisteisiin, jolloin ne auttavat alueella orientoitumiseen sekä viestivät suuren yliopistokampuksen läheisyydestä.

Metsäisyyden pyrin säilyttämään suurkorttelin keskelle jäävällä suurehkolla metsäalueella, sekä syyninmaan pohjoispuolitse kulkevalla puustokäytävällä. Virkakadun ympäristön pysäköintivoittoista aluetta jäsentelin pienimittakaavaisella, Puu-Linnanmaatyyppisellä korttelirakenteella. Lisäksi Liikuntahallin ympäristöön sijoitin lisää urheilutoimintoja. Pysäköinnin järjestin keskitetysti muutamaan pysäköintilaitokseen, minkä ansiosta asuinalueet oli mahdollista rauhoittaa liialliselta autoliikenteeltä. Pidin kuitenkin huolen, että kaikki tontit ovat myös esimerkiksi huolto, ja pelastusliikenteen sekä liikuntaesteisten saavutettavissa.

Asuntosuunnittelun vaiheessa jatkoin tavoitettani Puu-Linnanmaan ympäristön pienimittakaavaisesta täydentämisestä. Kerrostalosuunnitelmani keskiössä olivat laadukkaat yhteistilat sekä niiden saavutettavuus. Onnistuin myös luomaan mielestäni viihtyisiä korttelipihoja tontille. Rakennusopin vaiheessa pyrin suunnittelemaan toteutuspiirustukset niin, että puuarkkitehtuurin henki ja rakennuksen intiimi olemus eivät katoaisi.

Kaiken kaikkiaan onnistuin mielestäni luomaan alueelle miellyttävää asuinympäristöä ja viihtyisiä kaupunkitiloja sekä opiskelijoiden, että muidenkin tarpeisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Nurmi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.