University of Oulu

Vesi ja vähähiilinen talous

Saved in:
Author: Tiainen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005201990
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tiainen, 2020
Publish Date: 2020-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan vesi ja vähähiilistä taloutta. Aihe on todella laaja, joten sitä on hieman rajattu. Työssä käydään läpi mitä vesi ja vähähiilinen talous tarkoittavat, miten vähähiiliseen talouteen päästään ja kuinka vesi liittyy tähän. Lyhyesti myös esitetään, mitä ovat uusiutuvat energiamuodot ja kuinka niitä tuotetaan Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Vuonna 2018 Suomessa tuotettiin uusiutuvilla energiamuodoilla sähköä 47 % kokonaissähköntuotannosta, pääosin vesi- ja tuulivoimalla. Työssä myös perehdytään Pariisin ilmastosopimukseen, koska se on yksi tärkeimmistä suunnan näyttäjistä kohti vähähiilistä taloutta. Työ on toteutettu kirjallisuusselvityksenä.

Sekä vähän vettä kuluttava, että vähähiilinen talous edellyttävät oikeanlaisten energiamuotojen valitsemista. Molempia talouksia tukevia energiamuotoja ovat ydinvoima, aurinkovoima ja tuulivoima. Näissä kolmessa energiamuodossa on suhteessa tuotettuun energiamäärään pienet kasvihuonepäästöt, mutta myös pieni veden tarve

Water and low carbon economy

Abstract

The topic of this thesis is water and low-carbon economy. This topic is extensive, so it has been restricted. This thesis focuses on what water and low-carbon economy mean, how to reach low-carbon economy and how water can be associated with this. This thesis also displays what renewable energy sources are and how they are generated in Finland and internationally. In 2018 Finland generated 47 percent of its total electricity production by renewable energy sources, mainly by hydropower and wind power. This thesis also discusses the Paris Climate Agreement, since it is one of the main predecessors towards low carbon economy. This thesis has been carried out as a literature review.

The choice of energy sources is essential for reaching an economy that uses little water and carbon. Energy sources that maintain both economies are nuclear power, solar power, and wind power. These three sources of energy have low greenhouse gas emissions in contrast to the amount of energy produced, but also have low water demand.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Tiainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.