University of Oulu

Halkokarin monitoimitalo

Saved in:
Author: Kärjä, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 72 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005202004
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kärjä, 2020
Publish Date: 2020-05-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön aiheena on uuden monitoimitalon suunnittelu. Aluksi käydään läpi suunnitteluohjeita ja määräyksiä. Lisäksi tutkitaan esimerkkien avulla miten monitoimitaloja on nykyään suunniteltu. Kolmas osa pitää sisällään itse suunnittelutyön.

Koulu- ja päiväkoti suunnittelulta halutaan joustavuutta. Rakennustieto Oy:n (lyhennettynä RT) suunnitteluohjeistuksissa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä, että avoimuutta. Samalla RT-korteissa kehotetaan huomioimaan lasten erilaiset tarpeet ja tilojen toimivuus kaikissa tilanteissa.

Arkkitehtuurikilpailuja tarkastelemalla nähdään miten eri tavoin uuden opetussuunnitelman tarjoamat haasteet voidaan ratkaista. Jätkäsaaren sekä Lamminrahkan monitoimitaloissa painotettiin ryhmätyöskentelyä sekä yhteisöllisyyttä. Avoimet oppimisympäristöt viestivät myös tästä. Iltakäyttöä silmälläpitäen erityisaineiden tilat oli sijoitettu molemmissa esimerkeissä helposti saavutettaviin paikkoihin.

Diplomityön suunnitteluosiossa huomioitiin edellä mainittuja asioita. Työssä suunniteltiin Kokkolaan, Halkokarin asuinalueelle uusi monitoimitalo. Lähtötietoina käytettiin tontista tehtyä, avoimesti saatavissa olevaa esiselvitysaineistoa. Tämä piti sisällään karkean tilaohjelman ja käyttäjien toivomuksia.

Suunniteltu monitoimitalo pitää sisällään peruskoulun ja päiväkodin. Yläkoulun tilojen yhteyteen varattiin tilat nuorisotoimelle. Iltakäyttöä ajatellen rakennuksessa on lisäksi niitä palvelevia toimintoja keskeisillä paikoilla.

Lasten mittakaava huomioitiin massoittelulla ja julkisivusommitelmilla. Eriväriset puujulkisivut ja -rimoitus kuvastavat kaislikkoista merenrantaa ja näin tuovat paikan henkeä paremmin esille. Keskeisesti sijoitettu rakennus synnyttää pihoista ja toiminnoista omia yksiköitään. Näin lapsille muodostuu tuttu ja turvallinen paikka kasvaa ja oppia.

Sisätiloissa toteutuvat uuden opetussuunnitelman tavoitteet. Tilat ovat tarpeen mukaan sekä joustavat että eri opetustilanteita huomioivat. Lasten on helppo löytää itsellensä ominaisin tapa leikkiä ja työskennellä. Vierekkäin sijoitetut tilat ja toiminnot tukevat tätä ajatusta ja mahdollistavat uudet oppiainerajat ylittävät opetuskokonaisuudet.

Halkokari community center

Abstract

The topic of this thesis is a design of a new multi-purpose building. First part includes design guidelines and regulations. In addition, examples are used to study how multi-purpose buildings are currently designed. The third part includes the design work.

Flexibility is desired in the design of schools and kindergartens. Design guidelines emphasize versatility and openness of spaces. At the same time, it is urged to take into account the different needs of children and the functionality of the facilities in all situations.

From architectural competitions, it can be found how differently these challenges can be addressed. In the multi-purpose facilities of Jätkäsaari and Lamminrahka, emphasis was placed on teamwork and community spirit. Open learning environments also communicate this. For evening use, the specialty facilities were located in easily accessible locations in both examples.

The design part of the thesis sought to take into account the above-mentioned issues. A new multi-purpose building was designed to Halkokari, a residential area in the city of Kokkola. A preliminary study of the site, made by the city, was used as a base for the design. This included a rough functionality program and user preferences.

The planned multi-purpose building includes an elementary school and a kindergarten. In connection with the premises of the upper school, the premises were reserved for youth activities. For evening use, the building also has functions that serve them in key locations.

The children’s perspective was taken into account in the massing of spaces and facade composition. The different coloured wooden facades and planks correspond to the seashore and thus brings out the spirit of the area to show. The centrally located building creates series of yards and functions for each user group. In this way, the environment becomes intimate and safe place for the children to grow and study.

The indoor facilities are flexible and suitable for different teaching situations. Learning environments enables children to find the best way to play and study for themselves. Locations of the services and features support this idea.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Kärjä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.