University of Oulu

Automaattinen kasvihuone

Saved in:
Author: Nurmento, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212071
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nurmento, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä rakennettiin automaattinen kasvihuone. Projektin tarkoituksena oli helpottaa kasvien kotikasvatusta teknologian avulla. Teoriaosuudessa perehdytään rakennettavien osajärjestelmien toiminta- ja suunnitteluperiaatteisiin ja toteutuksessa realisoidaan teoria todelliseksi kasvihuoneeksi.

Tämän projektin kasvihuoneessa keskityttiin maaperän kasteluun sekä kasvihuoneen ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Kastelujärjestelmä koostui vesipumpusta ja kosteusanturista. Kastelujärjestelmän tarkoituksena oli pitää maaperän kosteus halutulla tasolla. Ilmanvaihtojärjestelmä koostui lämpötilaanturista ja tietokonetuulettimista, joiden avulla kasvihuoneen lämpötila oli tarkoitus pitää halutulla tasolla. Lopuksi rakennetiin vielä asianmukaisesti jäähdytetty LED-kasvatusvalo. Kasvihuoneen järjestelmiä ohjasi Arduinomikrokontrolleri.

Testeissä ilmanvaihtojärjestelmä todettiin toimivaksi. Lämpötila pystyttiin pitämään tarkasti halutulla tasolla. Kastelunjärjestelmän todettiin vaativan vielä jatkokehitystä ja lisätestausta luotettavuuden takaamiseksi. Kasvatusvalojen optimaalisuutta ei pystytty arvioimaan. Vaadittavia mittalaitteita ei ollut saatavilla COVID-19 pandemian vuoksi. Teoriapohjalta tehtyjen laskelmien ja kasvin yleisilmeen perusteella kasvatusvalon suorituskyky arvioitiin kuitenkin riittäväksi.

Automatic greenhouse

Abstract

In this thesis an automated greenhouse was built. The purpose of this project was to make growing plants easier with the help of technology. The theory section focuses on the operating and design principles of the builded subsystems. In the implementation part the theory is converted to an actual automated greenhouse.

The focus on this project was on the soil irrigation and on the temperature and lighting of the greenhouse. Main components of the soil irrigation system were a water pump and a soil moisture sensor. The goal of the irrigation system was to maintain the soil moisture at a desired level. Main components of the air circulation system were a temperature sensor and computer fans. The goal of the air circulation system was to keep the temperature of the greenhouse at a desired level. Finally, a sufficiently cooled LED grow light was also built to ensure optimal lighting conditions for plants. The system was controlled with an Arduino microcontroller.

In the tests the air circulation system was found to be functional. The system was able to keep the temperature accurately at the desired level. The irrigation system was found to need some futher development and testing to ensure reliability. Accurate evaluation of the characteristics of the LED grow light turned out to be impossible. Due to the COVID-19 pandemia, appropriate testing equipment was out of reach. Though the theory-based calculations and the general appearance of the grown plant was enough to assure that the grow light performed at least at a satisfactory level.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Nurmento, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.