University of Oulu

Salmilehto : Metsähallituksen aluemetsänhoitajan virkatalon historiaa ja uudelleenkäyttösuunnitelma

Saved in:
Author: Peteri, Eeva-Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 46.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212117
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-L. Peteri, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössäni tarkastelen Metsähallituksen aluemetsänhoitajan vanhaa pihapiiriä, Salmilehtoa, joka sijaitsee Ranualla. Diplomityöni koostuu kolmesta osasta; ensimmäisessä osassa tarkastellaan Metsähallituksen rakennuskantaa yleisesti, toisessa osassa tutkitaan Salmilehdon historiaa ja kolmannessa osassa tehdään uudelleenkäyttösuunnitelma Salmilehtoon. Työ pitää sisällään laajaa arkistotutkimusta, lisäksi olen kerännyt suullista tietoa asianomaisilta, kirjallisuudesta sekä itse kohteesta Salmilehdosta. Kohde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja edustaa Metsähallituksen katoavaa rakennushistoriallista perinnettä.

Alueen uusi käyttötarkoitus liittyy ensisijaisesti matkailuun ja majoitukseen. Salmilehdon historiaan perehtyminen tukee pihapiirin suunnitelmaa. Tavoitteena on luoda alueelle toteutettavissa oleva suunnitelma, jolla pyritään säilyttämään pihapiirin merkittäviä arvoja ja tehostaa samalla alueen käyttöä. Erilaiset tarinat ja omintakeinen historia antavat paikalle syvyyttä, mitä monet matkailijat arvostavat kohteessa.

Tavoitteenani on lisätä ihmisten tietoisuutta ja uteliaisuutta Salmilehtoon sekä Metsähallituksen katoavaan rakennusperinteeseen yleisesti. Salmilehdolle on tarkoitus luoda tulevaisuus, jossa se olisi mahdollisimman monen ihmisen saavutettavissa ja pihapiirin kulttuurihistoriallinen arvo silti säilyisi. Salmilehtoa ei ole tarkoitus museoida vaan säilyttää sille luontevassa käyttötarkoituksessa, joka voisi tuoda pihapiiriin lisää kerroksellisuutta sekä tarinoita myös jatkossakin. Etenkin pihapiirin yhteisöllisyys, joka sillä on aina ollut tähänkin asti, on tavoitteena säilyttää myös tulevaisuudessa.

Salmilehto : history of Metsähallitus’s area forester’s office house and an adaptive reuse plan

Abstract

In my master’s thesis, I review the old courtyard of Metsähallitus (’Administration of Forests’) area forester in Salmilehto, Ranua. This work is divided into three parts. The first part covers the history of building stocks of Metsähallitus in general while the second part focuses on the history of Salmilehto. In the third part, I present an adaptive reuse plan for Salmilehto based on history of the place. The review on the historical background of the venue is based on extensive archival research as well as interviews and literature research. Salmilehto is a culturally and historically significant site and it represents disappearing built heritage of Metsähallitus.

The new adaptive reuse plan for Salmilehto is primarily related to tourism and accommodation. The plan is supported by the history of the area. The aim is to create an executable plan for the area, which preserves the important values of Salmilehto and enhances the use of the venue. Various stories and unique history give depth to Salmilehto, which many travelers appreciate.

The aim of this master thesis is to generate awareness and curiosity regarding Salmilehto and the built heritage of Metsähallitus in general. The purpose is to promote accessibility to Salmilehto in the future while preserving the cultural and historical value of the area. Salmilehto will continue to be used in its original purpose allowing further generation of stories. Community spirit has been one of the assets of Salmilehto and hopefully continues to be in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eeva-Liisa Peteri, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.