University of Oulu

Images of evil : comparison of main villain representation in old (1985) and new (2018) She-Ra animated series

Saved in:
Author: Tulinen, Teija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212122
Language: English
Published: Oulu : T. Tulinen, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis delves into the characterization of the main villain in the cartoon series She-Ra: Princess of Power (1985) and its new rebooted version, She-Ra and the Princesses of Power (2018). This research has been conducted by analysing the main villain named Hordak in both series using the same baselines, such as designs and dialogue choices with references to applied character theory and affect control theory and by comparing the results. The analysis is limited and does not attempt to make definitive conclusions, but it draws some assumptions based on the results on how social expectations towards children’s media might have changed during the years, and how comparing rebooted series with its original counterpart in terms of one character might illustrate that. The results show that the vast differences in the villain presentation between the two series are likely to illustrate a change in media trends as well as social expectations on what kind of content is suitable and profitable to target towards children, with a possibility of greater selection of target audiences for the new shows.

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö käsittelee pääantagonistin hahmototeutusta animaatiosarjassa She-Ra: Mahdin prinsessa (1985) sekä sen uudessa reboot-versiossa, She-Ra — Mahdin prinsessat (2018). Tämä tutkimus on suoritettu analysoimalla pääantagonisti Hordakin toteutusta kummassakin sarjassa käyttämällä samoja vertailukohtia, kuten hahmon visuaalisia yksityiskohtia sekä dialogia, ja vertailemalla näitä keskenään. Analyysin apuna on käytetty sovellettua hahmoteoriaa sekä vaikutus-kontrolliteoriaa. Analyysi on rajoitettu, eikä sen tarkoituksena ole saada ratkaisevia lopputuloksia, vaan tehdä tiettyjä oletuksia tulosten pohjalta esimerkiksi siitä, kuinka sosiaaliset odotukset lasten mediaa kohtaan ovat saattaneet muuttua vuosien saatossa. Tulokset näyttävät, että monet erilaisuudet antagonistin toteutuksessa sarjojen välillä todennäköisesti viittaavat muuttuviin mediatrendeihin ja sosiaalisiin odotuksiin siitä, että minkälaista sisältöä on sopivaa ja kannattavaa kohdentaa lapsille animaatiosarjoissa. Mahdollisuus kohderyhmien laajentumiselle on myös otettu huomioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teija Tulinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.