University of Oulu

Puukerrostalo Oulun Linnanmaalle

Saved in:
Author: Kinnunen, Tuure1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 51.1 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212124
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kinnunen, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyönä suunnittelin puukerrostalon Oulun Linnanmaalle. Työ koostuu kolmesta kurssista, asemakaavasuunnittelusta (YS), asuntosuunnittelusta (NARK) ja kerrostalokurssista (RO). Näistä painotan työssäni asuntosuunnittelun osuutta.

Asemakaavasuunnittelussa pohdittiin Linnanmaantien, Alakyläntien ja Syynimaan välisen alueen maankäyttöä ja sen pohjalta toteutin yleissuunnitelman, sekä asemakaavaehdotuksen. Ehdotuksessani halusin kannustaa ihmisiä liikkumaan parantamalla samalla alueen monimuotoisuutta. Asukkaille halusin taata hyvät liikenneyhteydet, runsaat aktiviteetit ja mielenkiintoisen luonnon suoraan pihalta.

Asuntosuunnittelu toteutettiin kilpailuna, jossa piti suunnitella puukerrostalo Puulinnanmaan nurkassa sijaitsevalle tontille. Ehdotuksessani paneuduin puurakentamisen tuomiin mahdollisuuksiin luoda uudenlaista ja jännittävää opiskelija-asumista. Tuloksena oli asuntomoduuleista koostuva hiutalemainen rakenne, jonka jokaisessa sakarassa on asunto. Tämä mahdollistaa omakotitalomaisen asumisen jopa yksiöissä, joista näkymät avautuvat kolmeen ilmansuuntaan. Porraskäytävien välissä on yhteistiloja ja suurempia asuntoja. Muotokieleltään rakennus eroaa muusta rakennuskannasta, mutta ottaa pienipiirteisyydellään kantaa Puulinnanmaan rakeisuuteen.

Kerrostalokurssin rakennusopin vaiheessa muutin työni rakennettavaan muotoon ja hioin suunnitelman detaljitasolle asti. Rakennuksesta tuli tätä kautta uskottava ja yksityiskohdista rakentui lopulta toimiva ja kaunis kokonaisuus. Pihan toiminnot tarkentuivat ja sen orgaaninen muotokieli tuli pehmentämään rakennuksen särmikkyyttä.

Kandidaatintyöni tarjoaa uudenlaista näkökulmaa asuntosuunnitteluun ja luo uskoa puun käytettävyyteen ja mahdollisuuksiin myös kerrostalorakentamisessa. Tervetuloa tutustumaan työhöni!

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuure Kinnunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.