University of Oulu

Lasten ja nuorten sosiaalisuus, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet sosiaalisessa mediassa

Saved in:
Author: Eilola, Hannes1; Kyösti, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212130
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Eilola; N. Kyösti, 2020
Publish Date: 2020-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia lasten ja nuorten sosiaalisuus, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat sosiaalisessa mediassa ja verkkoympäristöissä. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kandidaatin tutkielman puitteissa olisi hyvin haastavaa vastata täysin perinpohjaisesti kaikkiin tutkimuskysymyksiin, joten tutkielmassa pyrimme vastaamaan tutkimuskysymyksiin rajaamistamme näkökulmista. Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat ”Millaista lasten ja nuorten vuorovaikutus on sosiaalisessa mediassa ja verkkoympäristöissä?”, ”Millä tavoin lasten ja nuorten sosiaaliset suhteet ilmenevät verkkoympäristöissä?” ja ”Miten eri tekijät voivat vaikuttaa vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin sosiaalisessa mediassa?” Tutkielman alkuosa koostuu sosiaalisuuden ja sosiaalisen median käsitteiden määrittelemisestä ja niiden keskinäisestä vertailemisesta, mikä on tarpeellista ja merkittävää tutkimuksemme kannalta. Tällä pohjustamme tutkimuskysymyksiin vastaamista.

Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että lasten ja nuorten vuorovaikutus ja sosiaalisten suhteiden muodostaminen ja ylläpitäminen tapahtuvat yhä enemmän sosiaalisessa mediassa ja verkkoympäristöissä. He myös jakavat vanhempiaan enemmän henkilökohtaisia asioitaan verkossa. Lapset ja nuoret käyttävät eniten sellaisia sosiaalisen median sovelluksia, jotka tukevat vuorovaikutteisuutta ja joissa sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on helppoa. Tutkimukset osoittavat myös, että lapset ja nuoret kokevat älypuhelinten lisäävän yhteenkuuluvuudentunnetta kavereiden kesken. Käänteisenä ilmiönä lapset, jotka eivät käytä juurikaan sosiaalista mediaa ovat vaarassa jäädä muun sosiaalisen elämän ulkopuolelle.

Vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin sosiaalisessa mediassa vaikuttavat verkkoidentiteetti, virtuaalinen persoona ja sosiaalinen kompetenssi. Virtuaalinen persoona on ihmisen itsensä rakentama osa itsestään, jona hän esiintyy erilaisissa verkkoympäristöissä. Virtuaalinen persoona ja verkkoidentiteetti muotoutuvat eri tavoin eri alustoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannes Eilola; Niina Kyösti, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.