University of Oulu

Pelko julkisessa kaupunkitilassa ja uutisoinnin vaikutus siihen

Saved in:
Author: Koivukangas, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005252160
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koivukangas, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen pelkoa julkisessa kaupunkitilassa ja uutisoinnin vaikutusta siihen. Erilaiset pelot ovat usein julkiseen kaupunkitilaan liitettyjä ilmiöitä. Kaupungit on rakennettu alun perin turvapaikoiksi suojaamaan ulkopuoliselta uhalta, mutta nykyään ne nähdään ennemminkin pelon paikkoina, joissa pelon kohteena ovat toiset ihmiset. Myös tilan ominaisuudet ja ympäristöstä luettavat merkit, kuten graffitit voivat aiheuttaa pelkoa. Ihmisen fyysiset ominaisuudet kuten ikä, etninen tausta ja etenkin sukupuoli vaikuttavat julkisessa tilassa koettuun pelkoon. Esimerkiksi naiset ovat tutkitusti miehiä pelokkaampia. Myös yksilön luonteella ja omilla kokemuksilla on vaikutusta koettuun pelkoon, mutta pääosin pelko on kuitenkin sosiaalisesti tuotettua. Pelko ei aina kuitenkaan ole verrannollista pelon kohteeseen. Esimerkiksi rikoksen pelko on noussut, vaikka rikollisuus todellisuudessa ei ole lisääntynyt.

Uutisoinnin ajatellaan olevan keskeisessä roolissa, kun puhutaan julkiseen kaupunkitilaan liittyvistä peloista. Rikosuutisointi on lisääntynyt samanaikaisesti kasvavan rikoksen pelon kanssa, mutta niistä kumpikaan ei johdu todellisen rikollisuuden kasvusta. Usein aktiivisesti uutisia seuraavat ihmiset ovat muita pelokkaampia, mutta toisaalta muita pelokkaammat ihmiset päätyvät todennäköisemmin lukemaan rikosuutisia. Uutisointi on myös liitetty yhdeksi pelon kulttuurin syntyyn vaikuttavaksi tekijäksi, mutta toisaalta pelon kulttuurin on nähty aiheuttavan rikoksen pelon ja rikosuutisoinnin nousua. Uutisointi ja pelko ovat siis yhteydessä toisiinsa, mutta niiden välinen suhde ei ole täysin yksisuuntaista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Koivukangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.