University of Oulu

Sosiaalisen median ja Volunteered Geographic Informationin hyödyntäminen luonnonkatastrofien hallinnassa

Saved in:
Author: Laitinen, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005252161
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Laitinen, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sosiaalinen media on kasvattanut merkitystään potentiaalisena resurssina kriisitilanteiden hallinnan edistämisessä 2010-luvulla. Kriisin, kuten luonnonkatastrofin tapahtuessa, on ensisijaisen tärkeää hankkia tietoa nopeasti. Sosiaalinen media ja Volunteered Geographic Information (VGI) ovat osoittautuneet erittäin lupaaviksi tiedonlähteiksi kriisiavustuksessa, sillä ne välittävät tietoa miltei reaaliajassa. Nopeasti välitetyllä tiedolla voidaan esimerkiksi laatia kriisikarttoja vaikuttuneista alueista, eniten apua tarvitsevista alueista, sekä edistää tilannetietoisuutta huomattavasti. Tämän tutkielman tavoitteena on esimerkein havainnollistaa sosiaalisen median ja VGI:n roolia ja hyödyllisyyttä kriisitilanteissa. Tavoitteena on myös tutkia kyseisten tiedonlähteiden käyttöä muunlaisessa maantieteellisessä tutkimuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Laitinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.