University of Oulu

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 1940- ja 1950-luvun kasvatuksessa

Saved in:
Author: Porkola, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262177
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Porkola, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ilmenivät 1940- ja 1950-luvun kasvatuksessa ja miten vuoden 2014 opetussuunnitelman tavoitteet oppilaiden itsestä huolehtimisesta ja arjen taidoista eroavat tai yhdistyvät näiden aiheiden kasvatustavoitteissa 1940- ja 1950-luvulla.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ovat osa laaja-alaisia osaamistavoitteita, jotka esiteltiin vuonna 2014 julkaistussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Laaja-alaisten osaamistavoitteiden tarkoituksena on tarjota oppilaille oppiainerajat ylittäviä tietoja ja taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan yhteiskunnan jäseninä.

Tässä tutkielmassa itsestä huolehtiminen ja arjen taidot on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 1) oma ja muiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus, 2) turvallinen liikkuminen ja teknologian käyttö ja 3) omasta taloudesta huolehtiminen. Kyseisiä osa-alueita tarkastellaan sekä vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden, että 1940- ja 1950-lukujen kasvatustieteellisen kirjallisuuden kautta.

Kirjallisuuskatsauksessa saatiin selville, että vaikka yhteiskunta ja ympäristö, jossa lapset kasvoivat 1940- ja 1950-luvuilla, oli hyvin erilainen verrattuna nykyaikaan, ovat opetuksen painopisteet itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin pysyneet samankaltaisina. Eri oppiaineiden sisältöjen laaja-alainen tarkastelukaan ei ollut kyseisinä vuosikymmeninä tuntematon ajatus, vaan laajasti alakansakoulussa käytetty Aukusti Salon sidotun kokonaisopetuksen myötä. 1940- ja 1950-luvun kansakoulua käsittelevän kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että kansakoulu tarjosi oppilailleen monipuoliset mahdollisuudet itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Porkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.