University of Oulu

Puukerrostalo Oulun Linnanmaalle

Saved in:
Author: Stewart, Marty1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262179
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Stewart, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin työni käsittelee Oulun Puulinnanmaalle Virkakylän purettavien rakennusten tilalle suunnittelemaani puukerrostaloa. Kandidaatin työni on osa kolmannen vuosikurssin yhteisprojektia, johon kuuluu yhdyskuntasuunnittelun asemakaavasuunnittelun kurssi, nykyaikaisen arkkitehtuurin asuntosuunnittelun kurssi ja rakennusopin kerrostalokurssi. Kandidaatintyökseni valitsin rakennusopin osuuden.

Työssäni rakennuksen arkkitehtuurissa halusin tuoda esiin puulinnanmaalle ominaisia puusäleikköaiheita, ja lämpöä. Rakennus koostuu kahdesta tornimaisesta kerrostalosta, jotka niveltyvät yhteen sisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevan yhteisolohuoneen ja harrastetilan avulla. Kaksikerroksisen yhteistilan yläpuolella on kattopuutarha, jonne pääsy on järjestetty porrashuoneen kautta. Yhteistila keskustelee ympäristön kanssa ja vetää puoleensa houkuttelevan lämpimänä lyhtynä.

Asemakaavasuunnittelukurssin vahvana konseptinani alueella oli kansipihateema, jossa kansipihat kätkevät alleen pysäköintiä ja osan pihojen toiminnoista, kuten roskakatostilat, samalla luoden yläpuolelle pihatilaan yhdistyvän piknik-nurmen ja oleskelutilan. Pihakantta voidaan käyttää monipuolisesti, esimerkiksi opiskelijatapahtumissa ja pihakonserteissa katsomona. Tätä toimintoa parantaa pihakannen orgaanisesti muotoillut ruohoportaat.

Rakennusopin osuudessa olennaiseksi yksityiskohdaksi osoittautui sisäänkäynti ja sen liittymäkohdat. Juhlavan sisäänkäynnin lasituksen, puusäleikön ja kattopuutarhan rakennusopilliset kysymykset osoittautuivat tarkkaa tutkimista vaativiksi, joista esityksessä on koosteena detaljikuvia rakennusopin vaiheesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marty Stewart, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.