University of Oulu

Opettajan auktoriteetin vaikutus opettaja-oppilassuhteeseen

Saved in:
Author: Mutanen, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262180
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mutanen, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää miten opettajan auktoriteetti vaikuttaa opettajaoppilassuhteeseen. Käsittelen tutkielmassa varsin laajasti myös auktoriteettia käsitteenä,opettajan auktoriteettia eri näkökulmista, ja perehdyn siihen, mitkä tekijät vaikuttavat ihanteellisen opettajan auktoriteetin syntyyn.

Opettajan auktoriteetti muodostuu sekä virallisesta, että epävirallisesta auktoriteetista. Virallisen auktoriteetin opettaja saa ammattinsa puolesta, mutta epävirallinen auktoriteetti hänen täytyy muodostaa itse. Epävirallinen auktoriteetti ansaitaan oppilailta kunnioituksen kautta. Se muodostuu opettajan henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan ja oppilaiden täytyy aidosti pitää opettajasta, jotta epävirallinen auktoriteetti on pysyvä. Jos opettajalla ei ole auktoriteettia, ottaa vallan luokassa usein joku oppilaista tai useampi oppilas. Vaikka kaikilla opettajilla on virkansa puolesta auktoriteettiasema, ei kaikilla opettajilla silti ole auktoriteettia. Opettaja voi myös menettää auktoriteettiasemansa.

Opettajan auktoriteetti jättää oppilaisiin jäljen niin hyvässä kuin pahassa. Oppilaat tarvitsevat opettajan, joka on aito, huumorintajuinen ja ymmärtää sitä maailmaa, jossa oppilaat elävät. Hänen tulee olla luotettava ja osattava kuunnella oppilaita. Opettaja ei saa johtaa pelolla, vaan auktoriteetilta kaivataan lämmintä, mutta jämäkkää johtamista. Auktoriteetilla on suuri vaikutus myös oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Jos opettaja johtaa luokkaa myönteisellä otteella, luokan ilmapiiri on todennäköisemmin positiivinen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Mutanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.