University of Oulu

Kireän kieli- ja huulijänteen operatiivinen hoito : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Saukkonen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262181
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saukkonen, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ylikontiola, Leena
Reviewer: Ylikontiola, Leena
Sandor, György
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden pohjalta kireän kieli- ja huulijänteen esiintyvyyttä ja hyväksyttäviä leikkausindikaatioita viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Lisäksi otettiin selvää leikkaustekniikoista ja tekniikan valinnasta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin elektronisista tietokannoista. Kirjallisuuskatsaukseen etsittiin artikkeleita kieli- ja huulijänteestä ja niiden leikkaushoidosta, leikkausindikaatioista ja leikkaustekniikoista. Tietokannoista etsittiin englanninkielisiä artikkeleita viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Eläintutkimukset rajattiin pois aineistosta.

Kieli- ja huulijänne ovat vastasyntyneillä normaaleja anatomisia rakenteita. Kireä kieli- tai huulijänne on melko yleinen löydös. Kireys vaikeuttaa kielen toimintaa ja voi aiheuttaa ongelmia imetyksessä, artikulaatiossa, hampaiden ja huulten puhdistuksessa, parodontiumissa, jäätelön syönnissä, puhallinsoitinten soittamisessa ja kielisuudelmissa. Kireä huulijänne voi aiheuttaa imetys-, hygienia-, kiinnityskato- ja ulkonäköongelmia. Yleisimmät kirjallisuudessa esiintyvät leikkausindikaatiot ovat imetys-, artikulaatio- ja ulkonäköongelmat. Huulijänteeseen liittyy usein epäesteettiseksi koettu diasteema. Diasteemaan liittyvä huulijänne leikataan tarvittaessa oikomishoidon yhteydessä pysyvien kulmahampaiden puhjettua. Kireän kielijänteen yleisimmät leikkausindikaatiot ovat imetys- ja artikulaatio-ongelmat. Keskivaikeissa tapauksissa voidaan kokeilla vaihtoehtoisia hoitoja, kuten imetysneuvontaa tai puheterapiaa. Tutkimusnäyttö leikkauksen vaikuttavuudesta on puutteellista, joten lievemmissä tapauksissa leikkaus ei ole ensisijainen hoito.

Parhaat hoitotulokset kielijänteen leikkauksessa on saatu yleisanestesiassa tehdyllä frenuloplastialla. Imeväisille suositellaan ensisijaisesti frenotomiaa. Diasteemaan liittyvän paksun huulijänteen leikkaukseen soveltuu hyvin Z- plastia. Z-plastia pidentää huulipoimua. Laserin käyttö on uusi lupaava leikkaustekniikka. Oikealla tekniikan valinnalla ja ajoituksella saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Saukkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.