University of Oulu

Oppimista tukeva keskustelu opetuksen välineenä

Saved in:
Author: Junttila, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262185
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Junttila, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on oppimista tukeva keskustelu opetuksen välineenä. Tutkielman tavoitteena on kartoittaa, mitä oppimista tukeva keskustelu on ja miten sitä voidaan hyödyntää opetuksessa alakoulun kontekstissa. Käsittelen tutkielmassa keskustelun roolia osana opetusta sekä keskustelun rakentumista erityisesti kysymysten avulla. Tarkastelen opettajan roolia keskustelun ohjaajana sekä keskustelun tuomia mahdollisuuksia ja haasteita opetukseen.

Opettajat kokevat keskustelun opetusmenetelmänä haastavana ja yleisesti ajatellaan, että luokan hiljaisuus kertoo opettajan ammattitaidosta. Keskustelu osana opetusta on kuitenkin tärkeässä roolissa oppilaiden itsensä ilmaisun sekä ajattelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppimista tukeva keskustelu on tavoitteellisesti etenevää keskustelua, jonka avulla edetään kohti yhteistä ymmärrystä. Oppimista tukevan keskustelun avulla harjoitetaan ajattelua ja vuorovaikutusta, etenkin keskustelutaitoja ja opitaan uusia asioita.

Keskustelevassa opetustavassa opettajan ja oppilaiden roolit muuttuvat. Oppilaat siirtyvä tiedon vastaanottajan roolista kohti tiedon luojan roolia ja samanaikaisesti opettaja siirtyy tiedon jakajan roolista kohti keskustelun ohjaajan ja ylläpitäjän roolia. Opettajan rooliin kuuluu kuitenkin tärkeänä osana oppilaiden vuorovaikutuksen tukeminen. Erilaiset kysymykset ovat opettajan apuna keskustelun rakentamisessa. Kysymysten avulla opettaja voi aktivoida oppilaiden mielenkiintoa ja ajattelua, ohjata keskustelun suuntaa sekä kannustaa oppilaita ilmaisemaan ja perustelemaan ajatuksiaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Junttila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.