University of Oulu

Appelsiininkuoren fenoliset uuteaineet

Saved in:
Author: Haarala, Josefiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262189
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Haarala, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Appelsiini (Citrus sinensis) on yksi maailman suosituimmista hedelmistä. Vuosittain appelsiinia tuotetaan ympäri maailmaa yli 50 miljoonaa tonnia. Suuri osa tuotannosta on tarkoitettu hedelmämehun teolliseen valmistamiseen. Appelsiininkuori edustaa jopa puolta hedelmän massasta, joten appelsiinimehun tuotanto johtaa valtaviin määriin kuorijätettä. Kuorijätteiden käsittely on merkittävä ongelma hedelmämehuteollisuudelle, sillä suuret jätemäärät voivat olla hyvin haitallisia ympäristölle.

Appelsiininkuori sisältää runsaasti fytokemikaaleja eli bioaktiivisia yhdisteitä, joita ei varsinaisesti voida pitää ravintoaineina, mutta joilla on ihmisen terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tärkein appelsiininkuoressa esiintyvien fytokemikaalien ryhmä on polyfenolit, joiden kokonaismäärä kuoressa on huomattavasti korkeampi kuin itse kuoritussa hedelmässä. Nämä kuoren polyfenolit voidaan tarkemmin jakaa fenolihappoihin ja flavonoideihin, joista flavonoidit ovat ehdottomasti merkittävin ja suurimmalla pitoisuudella kuoressa esiintyvä ryhmä. Jotta appelsiininkuoren fenoliyhdisteitä voitaisiin hyödyntää, täytyy ne saada eristettyä kuorimatriisista. Fenoliyhdisteiden talteenotossa hyödynnetään uuttoa, joka on yhdisteiden erilaisiin liukoisuusominaisuuksiin perustuva kemiallinen erotusmenetelmä. Kuoren fenoliyhdisteiden terveyttä edistävät vaikutukset perustuvat niiden kykyyn toimia antioksidantteina. Ottaen huomioon mehuteollisuuden kuorijätteen valtavan määrän, appelsiininkuorta voitaisiin potentiaalisesti hyödyntää korkean lisäarvon tuotteina erilaisissa lääke- ja elintarviketeollisuuden sovellutuksissa.

Tässä tutkielmassa käsitellään appelsiininkuoren koostumusta ja erityisesti sen sisältämiä polyfenoleita. Lisäksi perehdytään tarkemmin kolmeen fenoliyhdisteiden eristämisessä käytettyyn uuttomenetelmään, tavalliseen kiinteä-nesteuuttoon, ultraääniavusteiseen uuttoon sekä mikroaaltoavusteiseen uuttoon. Lopuksi käsitellään lyhyesti polyfenolien antioksidanttivaikutusta sekä tutustutaan lääke- ja elintarviketeollisuuden sovellutusmahdollisuuksiin, joissa tätä vaikutusta voidaan hyödyntää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Josefiina Haarala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.