University of Oulu

“Cold and blank and wild: it might have been snow. It was the smell of the North” : Borealism in Philip Pullman’s novel Northern Lights

Saved in:
Author: Väisänen, Ulriika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005272202
Language: English
Published: Oulu : U. Väisänen, 2020
Publish Date: 2020-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines how the North is represented in Northern Lights (1995), the first novel in Philip Pullman’s His Dark Materials trilogy. In the novel, the North is viewed from a British perspective, thus possibly revealing underlying attitudes and perceptions about the real-world North. The study is conducted using literary analysis and the theoretical frameworks of postcolonial criticism and Borealism, the exotizing and Eurocentric discourse on the North derived from Edward Said’s (1978) Orientalism. The findings indicate that the novel contains a strong Borealistic discourse that manifests in the form of characteristics associated with the North such as primitiveness, barbarism, naturalness and mysticism. However, at large, the novel’s attitude towards the North is not negative and the North acts rather as an environment of freedom and growth for Lyra, the protagonist of the story.

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö tarkastelee, miten pohjoista kuvataan Philip Pullmanin romaanissa Kultainen kompassi (1995). Kultainen kompassi kuvaa pohjoista englantilaisesta näkökulmasta, minkä vuoksi se voi paljastaa todelliseen pohjoiseen kohdistuvia piileviä asenteita ja käsityksiä. Tutkimuksen perustana toimivat kirjallisuusanalyysi, jälkikoloniaalinen kirjallisuudentutkimus sekä Edward Saidin (1978) orientalismiin pohjautuva borealismi eli eksotisoiva ja eurosentrinen pohjoisuuden diskurssi. Analyysin tulokset osoittavat, että Kultaisessa kompassissa on läsnä vahva borealistinen diskurssi, joka ilmenee pohjoiseen liitetyissä piirteissä kuten primitiivisyys, barbaarisuus, luonnollisuus sekä mystisyys. Kaiken kaikkiaan romaani ei kuitenkaan suhtaudu pohjoiseen kielteisesti, vaan pohjoinen toimii pikemminkin vapauden ja kasvun ympäristönä Lyralle, tarinan päähenkilölle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ulriika Väisänen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.