University of Oulu

Lapsen fyysisen aktiivisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Ohtonen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005272204
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ohtonen, 2020
Publish Date: 2020-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Alle kouluikäisen lapsen tulisi fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016a) mukaan liikkua vähintään kolme tuntia päivittäin. Kolmen tunnin jakso tulisi sisältää tunnin verran vauhdikkaampaa ja kuormittavampaa fyysistä aktiivisuutta sekä kevyempää liikuntaa ja ulkoilua kahden tunnin verran. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin, miten fyysisen aktiivisuuden suositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja miten lasten fyysistä aktiivisuutta voitaisiin tukea.

Tutkimukseni on ajankohtainen, sillä useissa tutkimuksissa nousi esiin, että vain harva lapsista täyttää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kansallisen koulutuksen arvioinnin raportin (2019) mukaan viidesosalla päiväkodeista lapsilla ei ollut mahdollisuutta riittävän vauhdikkaaseen fyysiseen aktiivisuuteen ja päiväkodeissa oli vain 18% suunniteltua liikuntaa, jossa lapsilla oli mahdollisuus hengästyä riittävästi. Tutkittua tietoa ja aineistoa lasten varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016a) toteutumisesta on kuitenkin vielä hyvin vähän. Fyysisellä aktiivisuudella on nähty kuitenkin olevan monia suotuisia vaikutuksia lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen.

Fyysisesti aktiivinen ja liikunnallinen elämäntapa luodaan jo varhaislapsuudessa, joten varhaiskasvatus on tärkeässä asemassa sen tukemisessa. Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin monia lapsen fyysistä aktiivisuutta tukevia keinoja liikuntakasvatuksen lisäksi, kuten fyysisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksissa nousi esiin myös sekä liikuntakasvatuksen että omaehtoisen leikin, mutta myös ulkoilun, vertaisryhmien ja aikuisen läsnäolon merkitykset fyysisen aktiivisuuden tukemisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Ohtonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.