University of Oulu

Visuaalisen markkinoinnin hyödyntäminen digitaalisilla alustoilla

Saved in:
Author: Erkkonen, Julius1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005282214
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Erkkonen, 2020
Publish Date: 2020-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee digitaalisilla alustoilla tapahtuvaa visuaalista markkinointia ja sen hyödyntämistä. Tutkimukset digitaalisesta sisällöstä ovat vasta alkutekijöissään ja niiden tutkimuspohja on rakennettu lähinnä käyttäjien luoman ja sponsoroidun sisällön varaan (Järvinen & Taiminen, 2016; Müller & Christandl, 2019). Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä visuaalisten markkinointikeinojen käytöstä kuluttajien suosimilla digitaalisilla alustoilla. Tarkastelun kohteena on visuaalisuuden sisältö, sen toistuvuuden tai sitä seuraavan dialogin sijasta.

Tutkimus keskittyy kahteen laajaan kokonaisuuteen ja niiden yhdistämiseen. Ensimmäisenä niistä ovat digitaaliset alustat ja laitteet, jotka mahdollistavat niiden käytön. Toisena kokonaisuutena on visuaalinen markkinointi, eli visuaalisten elementtien, kuten kuvien ja videoiden hyödyntäminen markkinoinnissa (Li & Xie, 2020). Kokonaisuuksien yhdistäminen tapahtuu sovittamalla visuaalisen markkinoinnin luoma sisältö digitaalisille alustoille. Tutkimusmetodina käytetään narratiivista kirjallisuuskatsausta.

Tärkeimpinä johtopäätöksinä huomataan, että miellyttävä visuaalinen markkinointi herättää huomion, on visuaalisesti miellyttävän näköinen ja onnistuu säilyttämään huomion. Sisällön tarkasteltu suuruus nostaa sen miellyttävyyttä, mutta yhtä ainoaa kaavaa täydellisen visuaalisen ilmeen luomiseksi ei voitu tunnistaa. Koska digitaaliset alustat kehittyvät jatkuvasti tulee visuaalisen markkinoinnin hyödyntää useita eri alustoja ja juuri niille tyypillisiä visuaalisia keinoja. Näyttöpaneelien ominaisuudet vaikuttavat sisällön näyttäytymiseen ja sen vuoksi sisällön optimointi eri alustoja ja laitteita varten on tärkeää. Erityishuomiona havaittiin laajakuvaa (16:9) leveämpien kuvasuhteiden olevan hyödyllisiä niin visuaalisessa mielessä kuin sovitettaessa samaa sisältöä toistettavaksi useilta eri laitteilta. Liikkeenjohdollisten johtopäätösten perusteella tutkimus antaa vahvan syyn käyttää resursseja visuaalisen markkinoinnin toteuttamiseksi. Teoreettisen kontribuution osalla tutkimus yhdistää aihealueen tiedon yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla miellyttävän sisällön rakentaminen on mahdollista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julius Erkkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.