University of Oulu

Musiikin vaikutusmahdollisuuksia toiminnanohjauksen häiriöön (ADHD)

Saved in:
Author: Mikkola, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005292236
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Mikkola, 2020
Publish Date: 2020-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastelen miten musiikkikasvatus ja soitonopetus vaikuttavat itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kehitykseen. Käyn aluksi läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteet ja tutkin niiden taustalla olevia aivoihin liittyviä mekanismeja. Esittelen laajasti tutkimustietoa musiikkikasvatuksen ja soitonopetuksen vaikutuksista itsesäätelyn mahdollistaviin toiminnanohjauksen prosesseihin ja kognitiivisiin taitoihin. Pohdin, voiko musiikki vaikuttaa toiminnanohjauksen häiriöön, ADHD:en.

Itsesäätely on prosessi, jonka avulla ihminen säätelee tunteitaan, käytöstään ja kognitiivista toimintaansa. Itsesäätelyn keskeisimpiä toimintoja ovat sisäisten ja ulkoisten toimintaimpulssien säätely ja hillitseminen. Toiminnanohjauksen prosessit mahdollistavat itsesäädellyn ja tilanteeseen sopivan tavoitteellisen toiminnan. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi inhibitio, ongelmanratkaisutaidot, työmuisti ja kognitiivinen joustavuus. Toiminnanohjaus näkyy aktiivisuutena aivokuoren prefrontaalisella alueella.

Musiikkikasvatus ja soittaminen vaikuttavat laajasti toiminnanohjauksen taitoihin, koska niissä vaaditaan pitkäkestoista keskittymistä, tarkkaavuuden hallintaa ja motorisia taitoja. Aihetta ovat tutkineet esimerkiksi Zuk, Benjamin, Kenyon ja Gaab (2014), Bergman Nutley, Darki ja Klingberg (2014) sekä Hennessy, Sachs, Ilari ja Habibi (2019). Nämä tutkimusryhmät muiden pitkittäistutkimusta tehneiden tutkijoiden lisäksi ovat todenneet, että musiikkikasvatus ja soittaminen edistävät kielellisten taitojen kehittymistä, informaation prosessointinopeutta sekä työmuistiin liittyviä visuaalisia, visuospatiaalisia, auditiivisia ja verbaalisia prosesseja. Toiminnanohjauksen keskeinen prosessi, inhibitio, kehittyy musiikkia harrastaneilla aikaisemmassa vaiheessa ja he suoriutuvat paremmin inhibitiota mittaavissa testeissä.

Tutkimukseni perusteella musiikkikasvatus ja soittaminen vaikuttavat niihin toiminnanohjauksen prosesseihin, jotka ovat ADHD-oireisella puutteellisia. Jatkotutkimuksessani haluan erityisesti tarkastella varhaisiän musiikkikasvatuksen ja soittamisen vaikutuksia ADHD:n tyyppiseen toiminnanohjauksen häiriöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fanni Mikkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.