University of Oulu

Translating humorous elements from English into Finnish in the American comedy series Veep and Brooklyn Nine-Nine

Saved in:
Author: Karjalainen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005302241
Language: English
Published: Oulu : H. Karjalainen, 2020
Publish Date: 2020-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rauniomaa, Mirka
Reviewer: Siromaa, Maarit
Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

This pro gradu thesis examines the translation of humor in audiovisual texts, specifically the American television comedies Veep and Brooklyn Nine-Nine, from the original source language (English) into the subtitled target language (Finnish). The focus of analysis lies on comparing humor (mostly verbal) in the source and target versions, the inevitable changes and differences between the two versions as well as the reasons behind those changes. Humor translation and subtitling as an audiovisual translation method are also key themes discussed in this thesis. The humorous elements found in the analyzed episodes are categorized using an eight-level taxonomy originally formulated by Zabalbeascoa (1993; 1996) and later elaborated by Martinez-Sierra (2005), whose methodology is utilized in this study. The analyzed humorous instances are presented in card-form, in which the original lines and their Finnish subtitled versions are displayed along with the humorous load of both versions. Each instance is analyzed thoroughly and the differences are discussed in detail. The study finds that despite the reputation of humor translation as a difficult field, in the case of English to Finnish translation not too much of the original is lost in translation, and when loss occurs, it is more often than not due to linguistic differences and constraints of subtitling.

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan huumorin kääntämistä audiovisuaalisissa mediateksteissä. Amerikkalaiset televisiokomediasarjat Veep (Suomessa: Rouva varapresidentti) ja Brooklyn Nine-Nine sekä erityisesti näissä sarjoissa esiintyvä huumori ovat tämän tutkimuksen keskiössä, kuten myös huumorin kääntäminen ja tekstittäminen audiovisuaalisena käännösmetodina. Itse analyysin kohteena ovat edellä mainittujen komediasarjojen humoristiset kohtaukset ja näiden kohtauksien alkuperäisissä englanninkielisissä lähdeversioissa sekä tekstitetyissä suomenkielisissä versioissa esiintyvät humoristiset elementit. Nämä elementit ovat vitsin tyypistä riippuen jaettu kahdeksaan eri kategoriaan Zabalbeascoan (1993; 1996) ja Martínez-Sierran (2005) kehittelemän taksonomian mukaan. Humoristiset kohtaukset esitellään korteissa, joissa niiden alkuperäiset englanninkieliset puhutut vuorosanat (lähdeversio) sekä suomenkieliset tekstitykset (kohdeversio) ovat esillä. Tarkastelussa ovat näiden versioiden väliset eroavaisuudet ja muutokset, kuten myös samanlaisuudet, sekä näihin muutoksiin johtavat syyt. Tutkielman tuloksena on, että vaikka huumorin kääntäminen mielletään haasteelliseksi, suurimmassa osassa tapauksista alkuperäiset vitsit saavuttavat myös suomenkielisen kohdeyleisön ilman suurempia ongelmia, ja että, kun ongelmia esiintyy, ne johtuvat tyypillisesti kielellisistä eroavaisuuksista tai itse tekstitysten rajoitteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Karjalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.