University of Oulu

Luonnon merkitys lapselle varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Nurmela, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005302243
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Nurmela, 2020
Publish Date: 2020-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia vaikutuksia luonnonympäristöllä on lapsen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin sekä luonnonympäristön ja lähimetsän merkitystä varhaiskasvatuksessa. Sekä, onko säännöllisellä toimimisella luonnonympäristössä kuinka suuri merkitys. Tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatusikäisen lapsen kehityspsykologiaa, erityisesti niitä asioita mitkä vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen ja miten nämä nivoutuvat luonnon vaikutusten kanssa. Tutkimuskysymyksenä oli, ”Miten luonnossa oleminen tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa?” Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, tarkemmin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Tutkimuksen johtopäätös on, että luonnon myönteiset vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvointiin. Luonnonympäristö tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti ja edistää lapsen fyysisen ja motorisen kehityksen lisäksi kognitiivisia ja sosioemotionaalisia taitoja. Varhaiskasvatuksessa ei ole määritelty luonnossa toimimista, mutta se on kuitenkin yksi osa-alue ympäristökasvatusta. Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen tavoitteina on lasten luontosuhteen vahvistaminen ja vastuullisen toiminnan opettaminen ympäristössä sekä lapsien ohjaaminen kestävään elämäntapaan. Luontosuhteen rakentuminen edellyttää säännöllistä toimimista luonnossa. Kasvattaja on suuressa roolissa lapsen luontosuhteen rakentumiselle. Olennaista on kasvattajan aito kiinnostus ja myönteinen suhtautuminen luonnonympäristöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Nurmela, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.