University of Oulu

Saavutettavien web-sivujen kehittäminen

Saved in:
Author: Djerf, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005302245
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Djerf, 2020
Publish Date: 2020-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkitaan web-saavutettavuutta. Saavutettavuus terminä tutkii kehitys- ja liikuntavammaisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa web-sivuilla. Saavutettavuuden tarkoitus on varmistaa, että kaikki käyttäjäryhmät voivat käyttää web-sivuja riippumatta liikunta- tai kehitysvammojen vaikutuksista. Web-saavutettavuus on nykyaikana tärkeä tekijä web-sivujen kehityksessä ja tietoisuus siitä leviää koko ajan. Saavutettavuus vaikuttaa positiivisesti myös muiden käyttäjien käyttökokemukseen tekemällä web-sivuista kokonaisuudessaan helposti ymmärrettäviä ja navigoitavia.

Tutkielmassa keskitytään vastaamaan tutkimusongelmaan ”Miten saavutettavia web-sivuja rakennetaan?”. Tutkielmassa tutkitaan kirjallisuuskatsauksen avulla saavutettavuuden merkitystä ja sen historiaa, saavutettavuutta mittaavia ja arvioivia standardeja ja lainsäädäntöjä sekä saavutettavuuden kehitystä web-kehitysprojekteissa. Lopuksi keskitytään teknisiin ja graafisiin tekijöihin, jotka muodostavat kokonaisuutena saavutettavamman web-sivuston.

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että web-saavutettavuus on jatkuvasti kehittyvä tekijä web-kehityksessä. Sen kehitys on aloitettu jo 90-luvulla, kun WCAG-saavutettavuusohjeistus laadittiin. Vuosien varrella WCAG on ollut tärkeä työkalu web-kehitysprojekteissa saavutettavuuden kehittämiselle. Valtiot ympäri maailman ovat laatineet WCAG:en pohjautuvia saavutettavuuslainsäädäntöjä takaamaan saavutettavat palvelut verkossa.

Kirjallisuuden pohjalta tultiin tulokseen, että WCAG-ohjeistuksesta ja saavutettavuuslainsäädännöistä huolimatta saavutettavuuden tila ei ole nykyaikana tarpeeksi hyvä ja useat web-sivustot ympäri maailmaa ovat vaikeita navigoida ja käyttää esimerkiksi sokeiden ja näkövammaisten ihmisten käyttämällä ruudunlukijalla. Saavutettavuutta voitaisiin parantaa kouluttamalla web-kehittäjiä ja IT-alan osaajia saavutettavuudesta, sen tavoitteesta ja tarkoituksesta.

Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin myös selville, että saavutettavan web-sivun rakentaminen on prosessi, jossa tulee ottaa lukuisia teknisiä, graafisia ja projektityöhön liittyviä tekijöitä huomioon, joista tärkeimmät käsitellään tutkielmassa. Ottamalla huomioon kyseiset tekijät web-kehitysprojektissa, voidaan rakentaa saavutettavampi web-sivusto, joka antaa liikunta- ja kehitysvammaisille käyttäjille mahdollisuuden käyttää sivustoa sujuvasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Djerf, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.