University of Oulu

Terveydenhuollon koulutuksen kehittäminen

Saved in:
Author: Jylhä-Ollila, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006022258
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jylhä-Ollila, 2020
Publish Date: 2020-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli koota tietoja eri maiden terveydenhuollon koulutuksen keskeisistä tavoitteista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjille yhdenmukaisen koulutuksen edistämiseksi Suomessa ja muualla maailmassa.

Tutkielma toteutettiin mukaeltuna kirjallisuuskatsauksena 2018–2020 välisenä aikana. Tutkielman aineisto koottiin Cinahl ja Scopus tietokannoista. Tutkielmaan valikoitui 5 tutkimusartikkelia vuosilta 2013–2018. Tutkimusartikkelien analysointi tapahtui sisällönanalyysilla.

Tutkielman tuloksissa nousi esille kolme keskeistä teemaa terveydenhuollon kehittämistavoitteina: näyttöön perustuvan osaamisen vahvistaminen, elinikäisen oppimisen ja tutkimusosaamisen vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen. Näyttöön perustuvan osaamisen osalta opiskelijoiden omat kokemukset tulisi saada osaksi näyttöön perustuvaa tietoa. Koulutuksen tulisi perustua näyttöön aina koulutussuunnittelusta opettajan ohjaukseen saakka. Terveydenhuollon koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan myös kansainvälisesti yhteisten käytäntöjen ja terminologian yhteensovittamista sekä liikkuvuuden lisäämistä. Vahva tutkimusosaaminen luo akateemisen huippuosaamisen kulttuuria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Jylhä-Ollila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.