University of Oulu

Aurinkotuulen ja heliosfäärin magneettikentän 3-dimensionaalinen rakenne Ulysses-luotaimen mukaan

Saved in:
Author: Miettinen, Anni-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006092303
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Miettinen, 2020
Publish Date: 2020-06-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarjota yleisluontoinen katsaus Ulysses-luotaimen tuloksiin ja sen jälkeiseen kuvaan aurinkotuulesta ja heliosfäärin magneettikentästä kolmessa ulottuvuudessa. Lisäksi tilannetta tarkastellaan ajan funktiona, Auringon aktiivisuussyklin aikaskaalassa (noin 11 vuotta). Tämän tutkielman tarjoama kuva on kaikkea muuta kuin kattava: luotainohjelman vaikutukset ulottuvat erittäin monelle avaruusfysiikan osa-alueelle ja sen tuottamaa dataa hyödynnetään edelleen uusissa tutkimuksissa.

Tutkielmassa keskitytään aurinkotuuleen ja heliosfäärin magneettikenttään globaalissa mittakaavassa, jolloin ulkopuolelle jäävät esimerkiksi tähtienvälisen kaasun ja pölyn tutkimukset, sekä iso osa energeettisten hiukkasten ja magneettikentän mikrotason (aallot, fluktuaatiot) tutkimukseen liittyvistä aiheista. Lisäksi rajaudutaan alueeseen, joka ulottuu suunnilleen Auringon fotosfäärin pinnalta noin 5 AU:n etäisyydelle, missä kaukaiseen heliosfääriin ja sen raja-alueisiin liittyvät aiheet eivät vielä tule vastaan.

Luvussa 2 käsitellään yleisesti Ulysses-luotainta ja sen ominaisuuksia. Tämän jälkeen käydään tiivistetysti läpi tutkielman kannalta olennainen pohjateoria ja käsitys heliosfääristä ennen Ulysses-luotainta. Neljännessä luvussa käsitellään valikoiden Ulysseksen tuloksia ja niiden seurauksia. Viimeisessä luvussa pohditaan lyhyesti luotainohjelmaa kokonaisuutena ja sen roolia avaruusfysiikan kehityksessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni-Maria Miettinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.