University of Oulu

Discursive space of the European Parliament plenary : Nigel Farage and the continuum of populist Eurosceptic discourse

Saved in:
Author: Tuominen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006092306
Language: English
Published: Oulu : E. Tuominen, 2020
Publish Date: 2020-06-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis explores the discourse strategies employed by Nigel Farage in the European Parliament plenary and attempts to relate one of his speeches to a larger continuum of populist and Eurosceptic discourses. The former leader of the UK Independence Party (UKIP) gained notoriety as an outgoing spokesman for Brexit, the British exit from the European Union. As such, studying his argumentative strategies gives insight into what aspects construct his narrative concerning the British referendum and EU policies. This thesis also attempts to answer whom Farage directs his speech at in the plenary sitting, and whether his speech is a serious attempt at debate in the plenary or rather an attempt to show himself opposing the EU on its own turf. The analysis will employ Critical Discourse Analysis as its approach, and further, Discourse Historic Approach as the methodological base for the analysis.

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö tutkii Nigel Faragen käyttämiä diskursiivisia strategioita Euroopan Parlamentin täysistunnossa, ja pyrkii yhdistämään yhden hänen puheistaan suurempaan populististen sekä Euroskeptisten diskurssien jatkumoon. Entisenä UK Independence Partyn (UKIP) johtajana Farage sai julkisuutta Brexitin, Britannian EU-eron, kannattajana. Siitä syystä hänen argumentoivien strategioidensa tutkiminen valaisee sitä, mitkä rakenteet luovat hänen narratiivinsa liittyen Ison-Britannian EU-jäsenyyttä koskeneeseen kansanäänestykseen, sekä yleisesti EU:n rakentamaan politiikkaan. Tämä opinnäytetyö pyrkii myöskin vastaamaan kenelle Farage kohdistaa puheensa EP:n täysistunnossa, ja mikäli hänen puheensa todellinen tarkoitus on olla osa täysistunnon väittelyä, vaiko pelkkä pyrkimys saada näkyvyyttä itsellensä hänen vastustaessa Euroopan Unionia sen omalla kotikentällään. Opinnäytetyön analyysi käyttää CDA:ta (Critical Discourse Analysis) tieteellisenä lähestymistapana analyysille, sekä DHA:ta (Discouse Historical Approach) metodologisena pohjana analyysille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Tuominen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.