University of Oulu

Geokätköjen hyödyntäminen matkailussa

Saved in:
Author: Mäenparras, Jouko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006112325
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mäenparras, 2020
Publish Date: 2020-06-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Antikainen, Harri
Reviewer: Antikainen, Harri
Lankila, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Matkailulla ja pelaamisella ei ehkä vaikuttaisi olevan paljoa yhteistä. Niitä yhdistävät kuitenkin muun muassa vapaaehtoisuus, hauskuus ja pako arjesta. Mobiililaitteiden kehittyminen ja yleistyminen on tuonut pelit kaikkialle ja peleistä tuttuja elementtejä on alettu käyttämään myös matkakohteiden markkinoinnissa. Peleillä, ja niiden käytöllä muissa yhteyksissä eli pelillistämisellä, on mahdollista markkinoida kohdetta, esitellä sen nähtävyyksiä, vaikuttaa matkailijoiden käyttämiin reitteihin ja syventää matkakokemusta. Geokätköily (geocaching) on nykyaikainen aarteenetsintäpeli, jossa etsitään muiden harrastajien maastoon piilottamia esineitä satelliittipaikannusta käyttäen. Kätköjä on kaikilla mantereilla ja miltei kaikissa valtioissa.

Tutkielma käsittelee geokätköjen hyödyntämistä matkailualalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) riippuuko kätköjen suosio niiden sijainnista suhteessa väestöön ja 2) minkälaiset kätköt houkuttavat matkailijoita ja miten ne vaikuttavat matkakohteiden valintaan ja käytettyihin reitteihin. Aineistona on tutkielmaa varten tehty kyselytutkimus, joka suunnattiin Oulun Nallikarissa toukokuussa 2019 järjestettyyn Tar ’n’ Tech -kätköilytapahtumaan osallistuneille harrastajille, ja johon vastasi noin 300 kätköilijää. Lisäksi aineistona on käytetty vapaasti saatavilla olevaa kätködataa lähinnä geocaching.com-sivustoilta. Kätköjen ja väestön välistä suhdetta analysoitiin QGIS-ohjelmalla, tarkastelemalla suosituimpien kätköjen ympärillä asuvaa väestömäärää. Väestömäärä laskettiin Tilastokeskuksen vuoden 2018 5x5 kilometrin väestöruutuaineistosta.

Tulosten perusteella löydetyimmät kätköt sijaitsevat siellä missä asuu eniten ihmisiä. Eniten suosikkipisteitä saaneiden kätköjen joukossa ympäröivän väestömäärän vaikutus väheni ja itse kätköllä oli suurempi osuus sen vetovoimaan. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella kätköilijät eivät etsi ensisijaisesti yhtä tiettyä kätkötyyppiä, mutta suosikeiksi kuitenkin mainittiin perinteinen ja mysteerikätkö. Suurin osa vastaajista kertoi etsivänsä mieluiten kätköjä, jotka esittelevät esimerkiksi jonkin kohteen tai nähtävyyden. Useiden kätköjen sarjat vaikuttaisivat houkuttelevan yksittäisiä kätköjä enemmän kävijöitä. Vastaajista lähes kaikki kertoivat tekevänsä kotimaan matkoja pelkästään kätköilyn takia. Matkoja tehdään lähinnä omalla autolla, ja vastaajista yli puolet etsii mieluiten kätköjä, jotka sattuvat matkan varrelle. Kätköt vaikuttavat taukopaikkojen valintaan, sekä useimmilla myös reittivalintoihin. Kätköillä on siis mahdollista vaikuttaa ainakin kätköileviin matkailijoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouko Mäenparras, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.