University of Oulu

Musiikinopettajan pedagogiset valmiudet inklusiivisessa musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Hellberg, Alexandra1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006122345
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hellberg, 2020
Publish Date: 2020-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani aihe käsittelee inklusiivisen opetuksen mahdollistamista musiikkikasvatuksessa. Tutkielmassa tarkastelen, millaisia pedagogisia valmiuksia musiikinopettaja tarvitsee voidakseen ottaa huomioon erilaiset oppilaat musiikin tunneilla.

Oppilaiden tuen tarpeet tulee huomata ja niihin tulee puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Perusopetuslain säätämä kolmiportaisen tuen malli on tehty tukemaan tätä varhaista puuttumista ja sen kautta ehkäisemään oppimishaasteiden syvenemistä. Kolmiportaiseen tukeen kuuluu yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Nykyään yhä useammin kaikki tuen vaiheet pyritään toteuttamaan ilman oppilaiden fyysistä erottelua oppilaiden omassa lähikoulussa. Tätä kutsutaan inkluusioksi.

Inklusiivisessa opetuksessa otetaan huomioon kaikkien oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Inklusiivisen opetuksen tarkoituksena ei ole korostaa oppilaiden erilaisuutta, vaan arvostaa erilaisuutta ja sen kautta jokaista yksilöä. Inklusiivisessa opetuksessa opettajan on osattava ottaa sensitiivisesti huomioon kaikki oppilaat ja tarjottava sellaista opetusta, joka vastaa jokaisen oppilaan erilaisia tarpeita. Hallitsemalla opetettavaa ainettaan monipuolisesti ja perehtymällä erilaisiin inklusiivisen opetuksen tapoihin, opettaja voi kehittää ja monipuolistaa opetustaan niin, että se ottaa huomioon moninaisuuden luokkahuoneessa.

Musiikki oppiaineena tarjoaa monenlaisia tapoja ja mahdollisuuksia ottaa huomioon erilaiset oppilaat musiikin tunneilla. Musiikinopettajan on opetuksessaan osattava huomioida oppilaiden erilaiset tarpeet. Tähän kuuluu, että musiikinopettaja on perehtynyt myös erityismusiikkikasvatuksen kenttään. Erilaisten erityismusiikkikasvatukseen sopivien käytäntöjen käyttö voi monipuolistaa myös yleisen tuen piirissä olevien oppilaiden oppimista. Onnistuneen inklusiivisen opetuksen voidaan tämän kautta ajatella palvelevan luokan jokaista oppilasta tuen tarpeista riippumatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alexandra Hellberg, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.