University of Oulu

Sosiaalisen median vaikutus nuorten kehotyytyväisyyteen

Saved in:
Author: Konola, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006122347
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Konola, 2020
Publish Date: 2020-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosiaalisen median yleistymisen myötä heränneitä kysymyksiä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää tutkimalla jo tehtyjä tutkimuksia, että onko sosiaalisen median käytöllä ja nuorten kokemalla kehotyytyväisyydellä yhteyttä toisiinsa.

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, joten siihen haettiin jo tehtyjä tutkimuksia, joiden tuloksista laadittiin oma lopputulos. Kirjallisuuskatsaukseen haettiin kaikkiaan 20 vertaisarvosteltua tutkimusta Scopus ja Google Scholar tietokannasta. Tutkimukset käsittelevät sosiaalisen median yhteyttä kehonkuvaan tai kehotyytymättömyyteen nuorissa.

Tutkimusten tulokset yhtenäisesti näyttävät, että sosiaalisen median käytöllä ja nuorten kokemalla kehotyytyväisyydellä on yhteys, jossa sosiaalisen median käytön kasvu vaikuttaa nuorten kokemaan kehotyytyväisyyteen negatiivisesti. Osa tutkimuksista osoittaa, että vaikutus johtuisi epäsuorasti sosiaalisen vertailun toimiessa välittäjänä näiden välillä.

Kirjallisuuskatsauksessa voidaan todeta, että sosiaalisen median käytön ja nuorten kokeman kehotyytymättömyyden välillä on yhteys. Osa tutkimuksista pyrkii vain lisäämään dataa aiheesta, kun taas osa väittää yhteyden olevan epäsuoraa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Konola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.