University of Oulu

Taikamaailman natsit, aristokraatit ja orjat : fanien käsitykset Harry Potter -kirjojen rasismista ja syrjinnästä ja näiden yhtymäkohdista historiaan vuosina 2003–2007

Saved in:
Author: Numminen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 129
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006132355
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Numminen, 2020
Publish Date: 2020-06-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Jalagin, Seija
Reviewer: Alenius, Kari
Vehkalahti, Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan diskurssianalyysin ja sisällönanalyysin keinoin englanninkielisen Harry Potter -fanifoorumin käyttäjien keskustelua vuosina 2003–2007. Tarkoituksena on selvittää, missä yhteyksissä fanit näkivät rasismia ja syrjintää esiintyneen J. K. Rowlingin romaanien velhomaailmassa, millaisia yhtymäkohtia he näkivät reaalimaailmaan ja historiaan ja miksi. Tarkastelun kohteena ovat keskustelut velhoyhteisön sisäisistä jaotteluista, velhojen suhteesta jästeihin, ihmissusien sorrosta sekä velhojen asenteesta taikaotuksiin, eritoten kotitonttuihin ja vähemmässä määrin jättiläisiin. Keskustelu teemoista ei juuri muuttunut tutkitulla ajanjaksolla.

Foorumilla esiintyi monenlaisia diskursseja. Läpi aineiston esiintyivät suvaitsevaisuutta korostaneet tasa-arvodiskurssi ja antirasistinen diskurssi. Se, kuinka ihmismäisiksi ja samaistuttaviksi ryhmät koettiin, vaikutti siihen, kuinka yksimielisesti ne nähtiin syrjittyinä. Tasa-arvodiskurssi oli yhtenäinen keskusteluissa velhoyhteisön sisäisestä rasismista ja puhdasveristen fanaatikkojen suhtautumisesta jästivereen. Myös ihmissudet nähtiin sorrettuina, vaikka heidän kohdallaan korostettiin myös yhteisön turvallisuutta ja ihmissusien vastuuta (turvallisuusdiskurssi sekä yksilön vastuuta ja yhteistä hyvää korostanut diskurssi). Kotitonttujen ja jättiläisten kohdalla nousi esiin tasa-arvodiskurssin lisäksi niiden vieraus. Kotitonttukeskustelussa tasa-arvodiskurssiin liittyi orjuutta paheksunut diskurssi ja näkemys, että kotitonttuja voitiin verrata historian ihmisorjiin. Toisista taas kotitonttuja ei voitu verrata ihmisiin, ja naturalistisessa diskurssissa kotitontut nähtiin jopa luonnostaan orjina. Monesti korostettiin kotitonttujen valinnanvapautta (itsemääräämisoikeuden diskurssi). Foorumilla esiintyivät myös genetiikkadiskurssi ja ympäristön vaikutusta korostanut diskurssi.

Taikamaailman ongelmien katsottiin kuvaavan todellisen maailman ongelmia. Niille nähtiin useita yhtymäkohtia historiaan, mutta yleisin esimerkki historiallisen esimerkin diskurssista oli sarjan konnien vertautuminen natseihin. Voldemort nähtiin Hitler -analogiana ja pahuuden vertauskuvana, ja kuolonsyöjien näkemystä ”likaisesta” verestä verrattiin natsien käsityksiin veren puhtaudesta. Historian sensitiivisyyttä ja historiallisen totuuden säilyttämistä korostaneet diskurssit nousivat esiin keskustellussa siitä, millä tavalla fantasiasarjassa saisi käsitellä toista maailmansotaa. Myös noitavainot mainittiin melko usein, kun perusteltiin velhojen tarvetta piiloutua jästeiltä (turvallisuusdiskurssi). Foorumilla esiintyi myös virheellisiä näkemyksiä historiasta. Vaikka taikamaailmassa esiintynyt rasismi, ennakkoluulot ja syrjintä tuomittiin, käytettiin näitä käsitteitä suhteellisen vähän kokonaisviestimäärässä. Foorumilla näkyi keskustelijoiden enemmistön olleen länsimaalaisia, esimerkiksi historialliset esimerkit otettiin miltei aina Euroopan tai Pohjois-Amerikan historiasta. Myös tieteellinen maailmankuva näkyi foorumilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Numminen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.