University of Oulu

Empatian monet muodot esiopetusryhmän vuorovaikutussuhteissa

Saved in:
Author: Ala, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006162379
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ala, 2020
Publish Date: 2020-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on empatia esiopetusryhmän vuorovaikutussuhteissa. Tutkimuksessa perehdytään aluksi tunnetaitoihin lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhteiden kautta esiopetuksen kontekstissa. Seuraavaksi syvennytään empatian teoriaan ja sen erilaisiin variaatioihin. Tutkimuksen tuloksissa vastaan tutkimuskysymykseen, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja kuvata ilmiötä. Tuloksista selviää millaisena empatia muotoutuu esiopetusryhmän vuorovaikutussuhteissa.

Tunneälyn kehityksen kannalta merkittävin oppimisen aika sijoittuu alle kouluikäisen lapsen kehitykseen, joten esiopetuksen aika sijoittuu tärkeäksi tutkimuksen kohteeksi. Empatian avulla on mahdollista kokea ja tunnistaa muiden mielentiloja, sekä myötäelää toisten kokemuksia. Tutkielman tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka avulla pyrin luomaan laaja-alaisen yleiskatsauksen tutkittavasta ilmiöstä.

Tutkimuksen tulokset tuovat esille empatian tunnistamisen tärkeyden lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa ja kasvattajien tietoisuuden merkityksen empatiasta ja vuorovaikutussuhteista. Tutkimuksen tulokset tuovat esille myös ohjaavien perusteiden ja opetussuunnitelmien merkityksen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Ala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.