University of Oulu

Elämänmittainen urakehitys ammatillisen minäpystyvyyden kontekstissa

Saved in:
Author: Veikkola, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006162382
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Veikkola, 2020
Publish Date: 2020-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdyn elämänmittaiseen urakehitykseen ammatillisen minäpystyvyyden kontekstissa. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, miten ammatillinen minäpystyvyys muodostuu ja miten se vaikuttaa yksilön uravalintoihin ja -kehitykseen sekä miten ammatillista minäpystyvyyttä voidaan mahdollisesti vahvistaa uraohjauksella. Lähteinä olen käyttänyt vertaisarvioituja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita sekä muutamaa minäpystyvyyteen ja ihmisen psykologiseen kehitykseen painottuvaa perusteosta ja artikkelikokoelmaa.

Tässä kirjallisuuskatsauksessa urakehitys nähdään elämänmittaisena prosessina aina ensimmäisestä ammatillisesta valinnasta lähtien. Käytettyjen lähteiden perusteella voin todeta, että ammatillisella minäpystyvyydellä on vaikutus ammatilliseen päätöksentekokykyyn sekä sinnikkyyteen pyrkiä kohti tavoitteita. Vahvan minäpystyvyyden omaavat henkilöt näkevät ympärillään enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä, ovat päättäväisempiä sekä ponnistelevat saavuttaakseen tavoitteet. Minäpystyvyyden kehittymisen ja pysyvyyden edellytyksenä on omien kykyjen realistinen tunnistaminen ja halu poistua omalta mukavuusalueelta, jotka puolestaan kehämäisesti vahvistavat minäpystyvyyttä. Kun uraohjauksessa keskitytään ammatillisen minäpystyvyyden ja sen elementtien vahvistamiseen, on sillä suotuisia vaikutuksia urakehitykseen.

Tämän kandidaatintutkielman alussa kerron Albert Banduran minäpystyvyysteorian pääperiaatteet. Sen jälkeen avaan ammatillisen minäpystyvyyden käsitettä omassa kappaleessaan. Ammatilliseen minäpystyvyyteen liittyy olennaisesti Brownin, Hackettin ja Lentin kehittämä ja testaama sosiaalis-kognitiivinen urateoria, josta kerron kappaleessa neljä. Lopuksi kerron, miten ammatillinen minäpystyvyys voidaan ja miksi se kannattaa ottaa huomioon uraohjauksessa. Pohdinnassa vedän tutkimusten tulokset yhteen ja vastaan johdantokappaleessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Veikkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.