University of Oulu

Erityisopettajien kokemuksia yhteisopetuksesta

Saved in:
Author: Väyrynen, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006162390
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Väyrynen, 2020
Publish Date: 2020-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää erityisopettajien kokemuksia yhteisopetuksesta. Lisäksi tutkielmassa selvitetään erityisopettajien kokemuksista ilmeneviä yhteisopetuksen haasteita. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Yhteisopetuksella viitataan opetukseen, jossa kaksi tai useampaa opettajaa suunnittelee ja toteuttaa opetusta yhdessä. Siitä saadut kokemukset ovat opettajien mukaan yleisesti positiivisia, mutta silti yhteisopetus on yleistynyt hitaasti. Yhteisopetuksen etuja ovat muun muassa opettajien keskinäinen oppiminen, opetuksen monipuolistuminen sekä opettajien ja oppilaiden hyvinvointi. Kun erityisopettaja on mukana toteuttamassa yhteisopetusta, voidaan yhteisopetusta hyödyntää myös tapana toteuttaa inkluusiota.

Yhteisopetusta toteuttavat eniten erityisopettajat. Erityisopettajat kokevat yhteisopetuksen positiivisena, mutta siihen liittyy kuitenkin erityisopettajan näkökulmasta tyypillisiä haasteita, kuten opettajien keskinäinen työnjako ja roolit sekä suunnitteluajan riittävyys. Tutkielmassa avataan yhteisopetuksen erilaisia malleja sekä kuvaillaan, miten erityisopettajat toteuttavat yhteisopetusta. Tutkimuskysymysten kautta selvitetään, millaisia kokemuksia erityisopettajat ovat yhteisopetuksesta saaneet ja millaisia haasteita kokemusten perusteella yhteisopetuksessa ilmenee erityisopettajan näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Väyrynen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.