University of Oulu

”Se on ihan niinko ohjaajasta kiinni, että minkälainen harjottelu tulee olemaan” : harjoittelukokemuksen kannalta merkitykselliset seikat luokanopettajaopiskelijan silmin

Saved in:
Author: Hietala, Pauliina1; Kumpula, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172420
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Hietala; K. Kumpula, 2020
Publish Date: 2020-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Manninen, Emilia
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Opetusharjoittelu on tärkeä osa luokanopettajaopintoja. Se on monelle opiskelijalle ensimmäisiä kosketuksia kouluelämään opettajan roolissa ja siitä syntyvä kokemus vaikuttaa siihen, millaiseksi opiskelijan opettajaidentiteetti muodostuu ja itsevarmuus kehittyy. Monen luokanopettajaopiskelijan mielestä harjoittelu on merkittävin osa opintoja.

Tutkimme pro gradu -tutkielmassamme luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia siitä, mitkä asiat heidän mielestään ovat merkittäviä opetusharjoittelukokemuksen kannalta. Koska ohjaaminen on merkittävä osa harjoittelua, keskitymme teoreettisessa viitekehyksessä etenkin sen ja ohjaussuhteen tarkasteluun, sekä ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen. Lisäksi teemme katsauksen luokanopettajien opintoihin kuuluviin harjoitteluihin niin Suomessa, kuin kansainvälisessä kontekstissa, sekä tarkastelemme sitä, miten harjoittelukokemus ylipäätään syntyy.

Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmillä, aineistolähteistä sisällönanalyysia sekä fenomenologista otetta hyödyntäen. Aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta luokanopettajaopiskelijaa tai vasta valmistunutta luokanopettajaa. Suurin osa haastatteluista toteutettiin puhelimitse.

Tutkielmamme keskeiset tulokset osoittavat, että harjoittelukokemuksen kannalta merkittävistä asioista ohjaussuhde on suurimmassa roolissa. Lisäksi ohjaajan merkitys harjoittelukokemuksen kannalta on huomattava jo senkin vuoksi, että ohjaajalla on koettu olevan suuri merkitys jo pelkän ohjaussuhteen kannalta. Myös opiskelijan oman kasvun merkitys harjoittelukokemuksen kannalta tunnistettiin. Etenkin niissä tapauksissa, joissa opiskelijat olivat kokeneet ongelmia ohjaussuhteen toimivuudessa, korostuivat myös muiden seikkojen, kuten toisten opiskelijoiden ja harjoitteluluokan oppilaiden merkitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Hietala; Katri Kumpula, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.