University of Oulu

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen haasteet sekä sen mahdollisuudet matematiikan opiskelun tukena

Saved in:
Author: Ukkola, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172454
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ukkola, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä mahdollisuuksia vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen avulla voidaan tarjota opetukseen erityisesti matematiikan oppiaineen osalta. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan myös, mitä haasteita vuosiluokkiin sitomaton opetus ja opiskelu voivat tuoda mukanaan. Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan oppilaita tulisi opastaa ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan sekä opettaa arvioimaan omaa toimintaansa, mitä erityisesti vuosiluokkiin sitomaton opiskelu pitää sisällään. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa aiheeseen perehdyttiin aikaisempien tutkimusten ja aineistojen kautta.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu edellyttää sen avaamista paikallisissa tai koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa sekä lisäksi jokaiselle oppilaalle laadittavaa omaa opinto-ohjelmaa. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollistaa oppilaiden joustavamman etenemisen opinnoissa oman taito- sekä kehitystason mukaan. Oppilaiden etenemistä ja osaamista arvioidaan opinto-ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja opintokokonaisuuksien suorittamista seuraamalla.

Johtopäätöksenä on, että vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen avulla voidaan tukea oppilaiden matematiikan opiskelua juuri oppilaiden henkilökohtaista osaamisen tasoa vastaavilla tehtävillä mutta myös rohkaista oppilaita monipuolisemmin vuorovaikutukseen muiden oppilaiden sekä opettajien kanssa. Matematiikan osalta oppilaille tarjotaan monipuolisempia mahdollisuuksia avata omaa oppimisprosessiaan sekä vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja muiden oppilaiden kanssa. Vuosiluokkiin sitomaton opetus ja opiskelu vaatii myös opettajilta parempaa oppilastuntemusta, jolloin opettajat voivat tarjota henkilökohtaisempaa apua sekä tukea oppilaille. Tutkielman tulosten valossa voi todeta, että vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen avulla voidaan mahdollistaa henkilökohtaisempi matematiikan opetus, antaa oppilaille myös enemmän vuorovaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaiden oman autonomian kokemuksia. Oppilaat, heidän taitotasonsa sekä tavoitteiden saavuttaminen voidaan huomioida henkilökohtaisemmin kuin ”tavallisissa” luokissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Ukkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.