University of Oulu

PUFA-indeksin käyttö karieksen vakavuuden arvioinnissa : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Kurtti, Vesa-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172475
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-M. Kurtti, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Other thesis
Tutor: Anttonen, Vuokko
Reviewer: Anttonen, Vuokko
Laajala, Anne
Description:

Tiivistelmä

Tausta

Karies on yhä maailmanlaajuinen ongelma. Perinteisesti kariesta on mitattu dmft/DMFT-indeksin avulla. Tämän indeksin käyttöön liittyy kuitenkin haasteita, se ei esimerkiksi kerro mitään karieksen manifestaatioiden vaikeusasteesta. Tämän vuoksi on kehitetty pufa/PUFA-indeksi.

Tavoite

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka laajasti pufa/PUFA-indeksiä on maailmanlaajuisesti käytetty ja raportoitu sekä verrata tuloksia dmft/DMFT-indeksillä mitattuihin arvoihin. Tavoitteena oli myös tutkia, mitä on raportoitu pufa/PUFA-indeksin vaikutuksesta elämänlaatuun.

Menetelmät

pufa/PUFA-indeksi mittaa karieksen vakavia seuraamuksia hammaskohtaisesti (pulpiitti, ulseraatio, fisteli, abskessi). Tutkimus suoritettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena Pubmed ja Scopus tietokannoissa hakusanoilla ”(dental OR dentistry OR dentist OR caries OR tooth OR pulpitis OR abscess) AND pufa”. Lopulliseen katsaukseen valikoitui lähteeksi 32 englanninkielistä artikkelia.

Tulokset

Katsauksessa havaittiin, että kariesta esiintyy yhä ympäri maailman, mutta sen esiintyvyydessä ja hoidossa on eroavaisuuksia. Osassa maita kariesta esiintyy enemmän kuin toisissa. Tutkimukseen valikoituneissa tutkimuksissa vähiten kariesta esiintyi Nigeriassa ja sen jälkeen Saksassa. Eniten kariesta esiintyi Filippiineillä, Puolassa, Kiinassa ja Intiassa. Karieksen vakavia seuraamuksia pufa/PUFA-indeksillä mitattuna esiintyi eniten samoissa maissa, joissa oli myös kariesta eniten. Vähiten vakavia seuraamuksia esiintyi pienten, alle 6-vuotiaiden lasten ikäryhmässä Saksassa ja isompien, yli 6-vuotiaiden lasten ikäryhmässä Nigeriassa. Suhteellisesti parhaiten kariesta oli hoidettu ennen vakavia seuraamuksia Saksassa. Siellä karieksen vakavia seuraamuksia esiintyi vähiten suhteessa karieksen kokonaisesiintyvyyteen.

Karieksen vakavilla seuraamuksilla (pufa/PUFA > 0) havaittiin olevan negatiivinen vaikutus potilaan elämänlaatuun. Viitteitä saatiin myös siitä, että hoitamattoman, pitkälle edenneen karieksen vaikutus potilaan elämänlaatuun oli suurempi kuin pelkän karieksen vaikutus.

Johtopäätökset

Kariesta esiintyy yhä ja se jopa jää hoitamatta aiheuttaen vakavia seuraamuksia, joilla on negatiivinen vaikutus potilaiden elämänlaatuun. Osittain ongelmaan puuttumista vaikeuttaa käytetyn indeksin heikkoudet. Vaikuttaa, että dmft/DMFT-indeksin käyttö ei yksin ole riittävä mittari kariekselle. Karieksen vakavien seuraamusten hoito vaatii enemmän resursseja kuin korjaava hoito. Tarvitaan tueksi toinen indeksi, joka voi olla esimerkiksi pufa/PUFA-indeksi. Lisäksi tarvitaan laajempia isomman otoskoon tutkimuksia, jotta tutkimustuloksista saadaan luotettavampia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vesa-Matti Kurtti, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.