University of Oulu

VKU2-prosessimallien kartoitus, validointi ja vertailu

Saved in:
Author: Pitko, Niilo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 137
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182490
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pitko, 2020
Publish Date: 2020-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkinen, Eetu-Pekka
Aula, Matti
Reviewer: Heikkinen, Eetu-Pekka
Aula, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on tarkastella VKU2:lla käytössä olevia prosessimalleja. Prosessimallien avulla on tarkoitus tehostaa valokaariuuniprosessia ja tutkia sitä. Tarkoituksena on aluksi käydä läpi prosessimalleja yleisesti ja sitten siirtyä VKU2:lla käytössä oleviin prosessimalleihin. VKU2-prossimalleista ja niiden toiminnasta on tavoitteena luoda yhteenveto, jonka lukemalla lukija saa käsityksen niiden toiminnasta. Yhteenvedon laadinta on perusteltua, koska mallien toiminnasta ei ole tällä hetkellä olemassa yhtä julkaisua, josta niiden toiminnasta voi lukea. Työn tutkimusosassa eli validoinnissa tutkitaan mallien toimintaa niistä saatavan datan avulla. Mallinnustuloksia siis verrataan mitattuihin arvoihin. Tilastollisten menetelmien avulla siis tarkastellaan mallien toimintaa, jonka jälkeen validoinnin tuloksia tarkastellaan sanallisesti. Validoinnin aikana on pyritty löytämään virheitä malleista, tarkastelemaan niiden toimintaa eri sulatuksissa ja tutkimaan mitä hyvää malleissa on. Työn lopuksi on esitetty näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, kuinka prosessimalleihin tulisi jatkossa suhtautua VKU2:lla. Työn tärkeimmät havainnot ovat se, että malleja ei saa unohtaa eli niitä tulisi ylläpitää ja kehittää jatkuvasti sekä se, millaisia systemaattisia virheitä mallien toiminnassa havaittiin validoinnin aikana.

EAF2 process models survey, validation and comparison

Abstract

The main goal for this thesis is to review different kind of process models used in EAF2. The purpose of the process models is to enhance the efficiency of the arc furnace process and to gather more information from it. The aim is to create a summary of the EAF2 process models and their operation, so the reader gets an idea of their operation. This is done because there is currently no single publication on how models work that can be read about. In, research section i.e. validation, the operation of the models is studied with the help of the data. The modeling results are thus compared with the measured values. Statistical methods are used to examine the operation of the models, after which the results of the validation are examined orally. In the end, some views and opinions on how process models should be treated at EAF2 in the future are presented. The most important observation of the thesis is that the models should not be forgotten, i.e. they should be maintained and developed continuously, as well as the kind of systematic errors that were found in the process models during validation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo Pitko, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.