University of Oulu

Elintarviketeollisuuden yritysvastuuraportoinnin laatu

Saved in:
Author: Saari, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182530
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Saari, 2020
Publish Date: 2020-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Kantola, Hannele
Description:

Tiivistelmä

Yritysvastuuraportoinnin laadun on todettu vaihtelevan paljon, ja varsinkin useamman vuoden takaisiin aineistoihin pohjautuvissa tutkimuksissa yritysvastuuraporttien on havaittu olevan laadultaan enimmäkseen heikkoja. Yritysvastuuraportoinnin normit, kuten GRI-standardit, ovat kuitenkin kehittyneet merkittävästi aivan viime vuosina. Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda katsaus yritysvastuuraportoinnin laadun nykytilasta tutkimalla kotimaisten elintarviketeollisuusyhtiöiden taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun raportoinnin laatua. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin raportoinnin laadun yhtenäisyyttä otoksen yhtiöiden välillä. Tutkimuksen aineistona olivat yhdeksän suurimman suomalaisen elintarviketeollisuuskonsernin vuoden 2018 yritysvastuuraportit.

Tutkimuksen menetelmänä on informaatiotyyppien ja aihekategorioiden luokitteluun perustuva sisällönanalyysi. Tutkimuksessa raportoinnin laatua tarkasteltiin raportoinnin kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta. Raportoinnin kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan kolmen eri informaatiotyypin — arvojen ja tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten raportointia tietystä yritysvastuun aiheesta. Raportoinnin kokonaisvaltaisuuden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin yritysvastuuraporttien laajuutta ja volyymia.

Tutkimuksen perusteella saatiin muodostettua hyvä kuva toimialan yritysvastuuraportoinnista. Tutkimus havainnollistaa myös raportoinnin kokonaisvaltaisuusasteen käyttökelpoisuutta yritysvastuuraportoinnin laadun arvioinnin työkaluna. Tutkimuksen perusteella elintarviketeollisuuden yritysvastuuraportoinnissa on kyse pääasiassa ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun raportoinnista. Taloudellisen vastuun raportointi on kahta muuta osa-aluetta heikompaa niin raportoinnin kokonaisvaltaisuuden kuin volyymin perusteella. Ympäristövastuun raportointi taas on selvästi kehittynein osa-alue. Vaikka otoksen parhaimpien ja heikoimpien raporttien laadussa olikin suuria eroja, enemmistö raporteista oli verrattain samankaltaisia raportoinnin kokonaisvaltaisuudella ja laajuudella tarkasteltuna. Otoksen pörssiyhtiöiden yritysvastuuraportointi on keskimäärin laadultaan parempaa kuin otoksen yksityisomisteisten osakeyhtiöiden.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Saari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.