University of Oulu

Havununnan (Lymantria monacha) levinneisyyshistoria ja seuranta Suomessa

Saved in:
Author: Elfving, Riku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182538
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Elfving, 2020
Publish Date: 2020-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mutanen, Marko
Melin, Markus
Reviewer: Rytkönen, Seppo
Muurinen, Lauralotta
Description:

Tiivistelmä

Havununna (Lymantria monacha) on merkittävä havupuumetsien neulastuholainen Keski-Euroopassa, ja sen kannankehitystä monitoroidaan säännöllisesti massaesiintymien syntymisen havaitsemiseksi. Havununna oli Suomessa harvinainen vierailija vielä 1950-luvulla, mutta siitä tehtyjen havaintojen määrä on jopa 80-kertaistunut 1990-luvulta viime vuosiin. Havununnahavainnot painottuvat Suomessa Vaasa-Kuopio-Joensuu- akselin eteläpuolelle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää havununnan levinneisyyshistoria Suomessa, tarkastella talvi- ja kesälämpötiloissa tapahtuneita muutoksia sekä luoda havununnapyynnin avulla kuva nykyisestä havununnakannasta. Lisäksi pyynnin avulla saadaan kartoitettua metsätuhojen kannalta riskialtteimmat alueet ja kerättyä referenssiaineistoa tulevia havununnapyyntejä varten. Levinneisyyshistoria luotiin Laji.fi-havaintoportaaliin kirjattujen havaintojen pohjalta 1950-luvulta alkaen. Lämpötila-aineistot poimittiin kuudelta Ilmatieteenlaitoksen mittauspisteeltä 1960-luvulta alkaen eri puolilta Suomea. Havununnapyynti tehtiin 137 feromonipyydyksen avulla, jotka sijoitettiin Etelä- ja Keski-Suomen havupuumetsiin Metsähallituksen maille. Havununnan levinneisyyshistoriassa on selvästi havaittavissa havaintojen yleistyminen erityisesti 1990-luvun jälkeen, ja havaintojen yleistyminen myös sisämaassa. Havainnoiduissa yksiömäärissä on tapahtunut jopa 100-kertainen kasvu verrattaessa 2010-luvun havaintoja vuosien 1990–1999 havaintomääriin. Sekä talvi- että kesälämpötiloissa näyttäisi tapahtuneen muutoksia, jotka voisivat parantaa havununnan talvehtimista ja lisääntymistä Suomessa. Erityisesti havununnalle tappavia pakkasöitä ei ole Etelä-Suomessa ollut enää vuosiin. Havununnapyynnissä saaliiksi saatiin lähes 17 000 havununnakoirasta, ja suurin yksittäinen saalismäärä (988 yksilöä) saatiin Kaakkois-Suomesta. Havununnakanta oli kuitenkin yleisesti suurempi Lounais-Suomessa, jossa usean pyydyksen saalismäärä ylitti 500 yksilön rajan. Pohjoisimmat havununnayksilöt saatiin läheltä 64°N- leveyspiiriä, mikä on pohjoisin varmistettu havununnahavainto Suomessa. Havununnakanta on vahvistunut Suomessa merkittävästi viime vuosikymmenien aikana, ja sen aiheuttamien metsätuhojen riski on todellinen ainakin Etelä-Suomessa. Havununnakannan monitoroinnin jatkaminen Suomessa on välttämätöntä, jotta voidaan varautua sen aiheuttamiin tuhoihin, mikäli havununnakanta jatkaa vahvistumistaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riku Elfving, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.