University of Oulu

Rakennusprojektin arvoketjun digitalisointi perustajaurakoinnissa

Saved in:
Author: Leskinen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182562
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Leskinen, 2020
Publish Date: 2020-06-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on kuvata digitalisoinnin vaikutuksia perustajaurakoinnin neljään päävaiheen; 1) suunniteluun, 2) ennakkomarkkinointiin ja myyntiin, 3) rakentamiseen sekä 4) luovutukseen ja takuuajankorjauksiin. Tutkielmassa tutkitaan rakennustietomallin hyödyntämisen tuomia aineellisia ja aineettomia hyötyjä sekä uhrauksia ja haasteita. Tutkielma myös taustoittaa arvoketjun toimintojen digitalisointia eri sektorien laajuisesti, jotta pystytään muodostamaan parempi kuva rakennusalan digitalisoinnin asteesta suhteessa muihin toimialoihin

Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää rakennustietomallin käyttöönottamisesta syntynyttä informaationkulun keskittämistä yhteen kanavaan. Informaationkulun keskittäminen parantaa tiedon ajantasaisuutta ja tarkkuutta, ja pilvipohjaisessa järjestelmässä tieto on eri sidosryhmien käytettävissä ajasta, paikaista tai laitteesta riippumatta. Ajantasainen ja helposti saatava informaatio auttaa pienentämään rakennusvirheiden määrää, parantamaan lisä- ja muutostöiden katteita sekä vähentämään jätteen määrää. Aineettomia hyötyjä olivat muun muassa vähentynyt epävarmuus ja laskenut työperäinen stressi sekä parantunut asiakaskokemus ja prosessien läpinäkyvyys.

Arvoketjun toimintojen digitalisoinnin suurimmat uhraukset ovat laite- ja ohjelmistoinvestoinnit, joihin yritykset käyttivät maailman laajuisesti arviolta 1200 miljardia dollaria vuonna 2018 ja investoinnit kasvavat tulevaisuudessa kiihtyvää tahtia. Suurimmat haasteet liittyivät johdon kykyihin viedä läpi digitalisoinnin vaativat muutokset, nykyisen työvoiman osaamistasoon ja osaavan työvoiman palkkaamiseen sekä yrityskulttuuriin.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa haastateltiin Sonell Oy:n työntekijöitä rakennustietomalliin perustuvan GBuilder-ohjelman hyödyntämisestä työtehtävissään. Haastatteluiden lisäksi tutkimukseen sisältyy kirjallisuuskatsaus, jossa hyödynnettiin akateemisia ja asiantuntijalehdissä julkaistuja artikkeleita sekä asiantuntijaraportteja.

Tutkimustulosten yleistettävyyttä rajoittaa pieni harkinnanvarainen näyte, mutta tutkimustuloksia voidaan hyödyntää liikkeenjohdossa arvioidessa digitalisoinnin vaikutuksia. Tutkielma käsittelee laajasti perustajaurakoinnin arvoketjua ja tuloksia voidaan siksi soveltaa myös yhtiössä, joiden toiminta käsittää suppeamman osa rakennusprojektin arvoketjusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Leskinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.