University of Oulu

Rahoitusmalliin kytketyn yliopistokoulutuksen simulointi

Saved in:
Author: Alaluusua, Panu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182592
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Alaluusua, 2020
Publish Date: 2020-06-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivuranta, Matti
Reviewer: Silven, Olli
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman päätavoitteena on luoda simulaatiomalli rahoitussopimukseen kytketystä tutkintojärjestelmästä, jolla voidaan toteuttaa entä jos -skenaarioanalyysiä. Toissijaisena tavoitteena on luoda skenaarioanalyysiin pohjautuvia toimintaehdotuksia tutkintoprosessin tehostamiseksi ja optimoimiseksi.

Simulaatiomallinnus-työkalun tarkoituksena on luoda näkemystä koulutusprosessin toiminnasta sekä auttaa organisaatiota asettamaan koulutuksellisia tavoitteita ja löytämään tavat, joilla tavoitteet saavutetaan. Tutkielmassa hyödynnetään systeemidynamiikka -mallintamismetodia, jonka käyttötarkoitus on dynaamisten systeemien ymmärtäminen ja toiminnan parantaminen. Tutkielmassa mallintaminen on jaettu kahteen osa-alueeseen. Ensimmäisessä tarkkaillaan mallinnettavaa järjestelmää. Toisessa osa-alueessa muodostetaan parametrisoitu dynaaminen simulointimalli. Tutkielmassa käytetään Vipunen, Vipunen Extra ja Vipunen API -aineistolähteiden tarjoamia aineistoja yliopistokoulutuksesta.

Tutkielman tuloksena saadaan Oulun yliopiston tutkintojärjestelmää kuvaava simulaatiomalli, joka on kytketty yliopistojen perusrahoituksen tutkinto-osuuteen. Mallin ajallinen horisontti on vuosien 2010–2030 aikaväli. Tutkielmassa saavutetaan päätavoite. Tämän johdosta, mallinnuksella voidaan tarkkailla tutkintojärjestelmän rakennetta ja opiskelijoiden läpivirtausta järjestelmässä. Toissijaista tavoitetta ei saavuteta mallin epätarkkuuden vuoksi. Simulaatiomalli toimii viestinnän välineenä. Entä jos -skenaarioanalyysillä voidaan viestiä tutkintojärjestelmän toiminnasta eri sidosryhmille ja esitellä kuinka tutkintojärjestelmä on yhteydessä yliopistojen rahoitussopimukseen. Simulaatiomalli on yleistettävissä kaikkiin Suomen yliopistoihin ja kalibroinnin avulla myös ammattikorkeakouluihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Panu Alaluusua, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.