University of Oulu

Naishahmot Disneyn ei-romanttisiin narratiiveihin keskittyvissä elokuvissa

Saved in:
Author: Pulkkinen, Noel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006192604
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pulkkinen, 2020
Publish Date: 2020-06-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena ovat Disneyn sankarittaret elokuvissa, joissa romanttinen rakkaus ei kuulu päähenkilöiden narratiiveihin. Lähes jokainen Disneyn kokopitkä animaatioelokuva sisältää heteroseksuaaliseen romanssiin keskittyvän juonikuvion, etenkin jos päähenkilö on naispuolinen. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut selvittämään, kuinka nimenomaan täysin romantiikasta vapaiden Disneyn elokuvien sankarittaret representoituvat. Havaintoja tehdessäni keskityn hahmojen ulkoiseen olemukseen, luonteenpiirteisiin, liikkumiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin muiden hahmojen kanssa. Elokuvat joita tutkin ovat Liisa Ihmemaassa (1951), Urhea (2012) ja Vaiana (2016). Olen toteuttanut tutkimuksen feministisen lähiluvun keinoin, rinnastamalla katsojana tekemät havaintoni aiempiin Disneyn elokuvista tehtyihin tulkintoihin. Asettamani teoreettisen viitekehyksen avainkäsitteet ovat representaatio, heteronormatiivisuus ja performatiivisuus, jotka ovat tuttuja termejä queer-teoreettisesta ja feministisestä tutkimusperinteestä. Disneyn elokuvien tutkiminen on mielekästä pääaineeni varhaiskasvatuksen kannalta, sillä Disneyn tuottama viihde on jo lähes vuosisadan ajan ollut osa länsimaista mediakulttuuria, ja sen vaikutukset sosiaaliseen todellisuuteen, jota tänä päivänä elämme on vaikeaa kiistää. Disney-hahmot ovat läsnä lähes jokaisen varhaiskasvatusyksikön arjessa. Ne tulevat lapsille tutuiksi niin elokuvien, vaatteiden kuvitusten, lelujen kuin pelienkin kautta.

Vaikka Disneyn elokuvat tunnetaan laajalti naispuolisten päähenkilöiden ansiosta, yhtiön tapa kuvata kyseisiä hahmoja on useissa tutkimuksissa todettu kovin kapea-alaiseksi. Muutosta on kuitenkin havaittavissa, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana Disneyn prinsessaelokuvissa tarinan fokus on romanssin sijaan ollut pikemminkin henkisessä kasvussa ja itsensä löytämisessä. Tutkimukseni kautta havaitsin, että naispuoliset hahmot Disneyn narratiiveissa ovat tulleet edeltäjiään moniulotteisemmiksi. Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista selvittää, onko muutosta monipuolisempaan representaatioon tapahtunut Disneyn mieshahmojen keskuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noel Pulkkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.