University of Oulu

Vanhemmat pelikasvattajina

Saved in:
Author: Lemmetty, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006232630
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lemmetty, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään digitaalisiin peleihin ja pelaamiseen liittyvää kasvatuksellista näkökulmaa. Tavoitteena on selvittää, mitä on pelikasvatus sekä miten vanhemmat kokevat ja käsittelevät lastensa digitaalisia pelejä ja pelaamista. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tällä tutkielmalla haluan tuoda esiin digitaalisiin peleihin ja pelaamiseen liittyvää kasvatuksellista ulottuvuutta. Tämän ohella käsittelen myös pelaamisen taustalla piileviä motivaatiotekijöitä, sillä pelikasvatuksellinen keskustelu vaatii ymmärrystä myös siitä, miksi ylipäätään pelataan.

Digitaaliset pelit ja pelaaminen ovat kasvaneet nopeasti osaksi kotien jokapäiväistä arkea. Etenkin lasten pelaamisen kasvu on aiheellisestikin nostanut keskustelua siihen liittyvistä mahdollisista haitoista ja hyödyistä. Keskustelu pelien ympärillä on pitkään ollut vähintäänkin polarisoitunutta. Peleihin liittyvä kasvatuksellinen keskustelu on kuitenkin ollut vähäisempää, tai sitä on käsitelty rajoittamisen kautta. Pelikasvatus on pelien, pelaamisen ja pelikulttuurin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tähtäävää toimintaa, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen pelien avulla ja niiden parissa. Pelikasvatus käytännössä koostuu kasvattajan tietoisuudesta oman kasvatuksensa suhteen sekä pelisivistyksestä, mikä tarvitsee tuekseen myös pelinlukutaitoa. Tässä tutkielmassa pelikasvatusta pohjataan dialogiseen kasvatuskäsitykseen, jossa keskeisenä on vuorovaikutus ja kasvattajan sekä kasvatettavan tunnistaminen yksilöllisiksi persooniksi.

Pelikasvatuksen toteutumista kodin kontekstissa tarkastellaan siten, kuinka vanhemmat käsittelevät ja säätelevät pelejä ja pelaamista lastensa kanssa. Rajoittaminen on ollut yleinen keino pelikasvatuksen toteutukseen, mutta peleihin liittyvä tutkimus on tunnistanut myös ainakin aktiivisen ja yhteisöllisen lähestymistavan pelien käsittelyyn kodin kontekstissa. Näitä kaikkia kolmea tapaa tarvitaankin, mikä halutaan edistää pelikasvatuksellisia tavoitteita ja edistää lasten ja nuorten optimaalista kasvua ja kehitystä. Pelikasvatuksen tavoitteiden edistäminen vaatii myös avointa, mutta kriittistä asennoitumista pelikulttuuria kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Lemmetty, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.